Подільський державний аграрно-технічний університет

Реалізації права на академічну мобільність у контексті практичної підготовки фахівця.
Новини
Понеділок, 31 жовтня 2016, 11:02

В сучасних інтеграційних умовах досить важливими є міжнародні зв’язки, які сприятимуть набуттю наукового, а також практичного аграрного досвіду з метою удосконалення знань та навичок як науково-педагогічних працівників, так і студентів.

Варто відмітити, що академічна мобільність учасників освітнього процесу Подільського державного аграрно-технічного університету здійснюється на підставі законодавчо узгоджених міжурядових угод про співробітництво в галузі освіти, програм та проектів, угод про співробітництво між нашим університетом та іноземними закладами, організаціями, установами на підставі узгоджених навчальних планів, особистої ініціативи учасників освітнього процесу та інших механізмів реалізації.
В зв’язку з чим у 2015-2016 навчальному році збільшилася кількість договорів щодо співпраці із іноземними партнерами, як навчальними закладами або його підрозділами, так і з міжнародними організаціями та фермерськими господарствами, з якими підписано угоди про співробітництво, відповідна кількість яких щороку зростає.
25 жовтня за організації відділу міжнародних зв’язків було проведено презентацію та співбесіду зі студентами ПДАТУ, а також студентами коледжу ПДАТУ представника «Міжнародного інформаційного центру» щодо їх участі у міжнародних програмах практики і стажування на 2016-2017 навчальний рік на аграрних підприємствах Європи, Америки, Австралії.
Звичайно для навчання, проходження практик та стажування передусім необхідне знання іноземних мов на відповідному рівні, тому всіх бажаючих на курси іноземних мов, які діють для студентів та НПП нашого університету.
За довідками звертайтесь у відділ міжнародних зв’язків – головний корпус ПДАТУ, 30 аудиторія, тел. 0676612723