Планове засідання вченої ради 23 грудня 2020 року

23 грудня 2020 року в дистанційному режимі відбулося планове засідання вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету, в якому прийняли участь 57 членів ради із 61.

Вчена рада працювала згідно порядку денного:

 1. Звіт про освітньо-педагогічну та господарську діяльність ВСП «Бучацький фаховий коледж» за 2019-2020 н.р. (доп. директор коледжу Леськів Ігор Юрійович)
 2. Звіт про освітньо-педагогічну та господарську діяльність ВСП «Кам'янець-Подільський фаховий коледж» за 2019-2020 н.р. (доп. в.о. директора коледжу Новак Микола Миколайович)
 3. Розгляд і затвердження правил прийому до університету у 2021 році (доп. відповідальний секретар приймальної комісії Семенов Олександр Михайлович)
 4. Аналіз забезпечення якості освітньої діяльності ПДАТУ за результатами першого семестру 2020-2021 н.р. (доп. керівник НМЦЗЯВО Волощук Віталій Ростиславович)
 5. Різне

В різному вчена рада розглянула та затвердила:

 • правила прийому до фахових коледжів Подільського державного аграрно-технічного університету у 2021 році;
 • нову редакцію «Положення про організацію освітнього процесу у Подільському державному аграрно-технічному університеті»;
 • план наукових і науково-технічних заходів на 2021 рік;
 • тематичний план науково-дослідних робіт в межах робочого часу науково-педагогічних/наукових працівників та досліджень докторантів, аспірантів, студентів на 2021 рік;
 • тематичний план науково-дослідних робіт за госпдоговорами та договорами на наукові, науково-технічні, науково-освітні та науково-консультаційні послуги на 2021 рік;
 • план-графік підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників ПДАТУ на 2021 рік;
 • звіти про підвищення кваліфікації у формі дистанційного стажування в Університеті Collegium Civitas (м. Варшава, Республіка Польща) в період з 09.11.2020 року по 18.12.2020 року науково-педагогічних працівників університету: Волощук Юлії Олександрівни; Бялковської Оксани Антонівни, Корженівської Наталії Леонідівни; М'ялковського Руслана Олександровича; Волощука Віталія Ростиславовича; Дудчак Тетяни Віталіївни; Корчака Миколи Миколайовича; Вільчинської Дарії Володимирівни; Коваль Нонни Василівни, Шевчук Жанни Анатоліївни.

Також, вчена рада:

 • погодила переведення видання Міжнародного наукового журналу «Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка» з друкованого засобу масової інформації в електронне фахове видання категорії В з періодичністю видання до 4 разів на рік;
 • рекомендувала до опублікування електронний збірник тез доповідей «Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції науковців та здобувачів вищої освіти «Тенденції та перспективи розвитку економіки, підприємництва, торгівлі, біржової діяльності» 30 листопада 2020»;
 • рекомендувала до друку навчальні посібники:
  «Особливості аналізу економіко-статистичних показників у сільському господарстві» (Автори: д.е.н., доцент Корженівська Н.Л.; д.е.н., доцент Дудгло Т.Д.);
  «Ботаніка» (Автори: к.с.-г.н., доцент Коваль Т.В., к.с.-г.н. Овчарук О.В.);
  «Професійно-педагогічна компетентність викладача закладу вищої освіти» (Автор: к.психол.н., доцент Ляска О.П.).

Секретар вченої ради, кандидат с.-г. наук
О.Т. Кобернюк