25 травня 2023 року, відбулося планове засідання вченої ради Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»

Сьогодні, 25 травня 2023 року, відбулося планове засідання вченої ради Закладу вищої освіти «Подільський державний університет», в якому прийняли участь 61 член ради із 68. Перед початком засідання ректор університету, професор, академік НААН ІВАНИШИН Володимир Васильович вручив атестат доцента по кафедрі тракторів, автомобілів та енергетичних засобів кандидату технічних наук ПУКАСУ Віталію Леонідовичу.

 

Надалі, вчена рада працювала згідно порядку денного:

  1. Про результати роботи та перспективи розвитку факультету агротехнологій і природокористування (доп. в.о. декана факультету ЛАПЧИНСЬКИЙ Віталій Васильович)
  2. Про результати роботи та перспективи розвитку навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів (доп. директор інституту МІСЮК Микола Васильович)
  3. Міжнародна діяльність університету у 2022-2023 навчальному році: основні напрями та результати (доп. начальник відділу міжнародних зв'язків ПОЛІЩУК Анастасія Василівна)

 

На підставі результатів таємного голосування вчена рада прийняла рішення про присвоєння вченого звання  професора по кафедрі економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ВОЛОЩУК Юлії Олександрівні; вченого звання доцента по кафедрі фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем ВОЛОЩУКУ Віталію Ростиславовичу та вченого звання доцента по кафедрі садівництва і виноградарства  СТЕПАНЧЕНКУ Віталію Миколайовичу.

 

В різному вчена рада розглянула та затвердила:

- нову редакцію «Положення про відрахування, поновлення, переведення здобувачів вищої освіти та перезарахування кредитів ЄКТС і програмних результатів навчання у Закладі вищої освіти «Подільський державний університет»;

- «Положення про відділ кадрів Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»;

- нові та оновлені освітньо-професійні програми за ліцензованими спеціальностями Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» з підготовки фахівців освітніх ступенів «бакалавр», «магістр»;

- оновлені освітньо-наукові програми для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальностями 015 «Професійна освіта», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 201 «Агрономія», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 211 «Ветеринарна медицина»;

- оновлені освітньо-професійні програми фахових коледжів університету за ліцензованими спеціальностями;

- звіти доктора філософії ПОЛІЩУК Анастасії Василівни та кандидата економічних наук, доцента БОРКОВСЬКОЇ Валентини Вікторівни про участь у програмі міжнародної академічної мобільності «Еразмус+К107 Академічна мобільність для студентів та персоналу» з метою стажування в Політехнічному університеті в Картахені (Іспанія) з 8 до 12 травня 2023 року.

 

Наступними питаннями вчена рада розглянула  і одноголосно прийняла рішення:

- рекомендувати до друку Випуск 1, (38) 2023 р. фахового електронного наукового журналу «Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка»;

- рекомендувати до опублікування електронні збірники матеріалів науково-практичних конференцій, які відбулись в університеті;

-  рекомендувати до друку ряд наукових та навчальних видань: монографії, підручник та навчальний посібник.

 

 

Секретар вченої ради,  доцент 

   Олена КОБЕРНЮК