Публікація наукових статей в електронному науковому фаховому журналі «Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка» № 36-37 2022р.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо до публікації результатів Ваших фундаментальних і  прикладних досліджень за ключовими напрямами розвитку держави – сільське господарство, економіка, техніка, менеджмент, ветеринарія в електронному науковому фаховому журналі «Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка» № 36-37 2022р.

Журнал включений до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України згідно наказу МОН України від 02.07.2020 № 886 (економічні, технічні,  сільськогосподарські, ветеринарні науки:  спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 152, 201, 204, 211, 275) http://nfv.ukrintei.ua/search?nameSearch=2706-9052%20&sortOrder=title&

Засновник і Видавець: Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» – багатогалузевий аграрний заклад вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність за рівнями вищої освіти, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність.

Мови:  Англійська, Українська

Періодичність: Два рази на рік (червень, листопад).

Повідомляємо, що рішенням вченої ради Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» від 26.05.2022 р. (протокол № 3)  випуск друкованого засобу масової інформації – журналу «Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка» припинено.  У 2022 році науковий журнал буде випускатись як електронне наукове фахове видання.

Наразі, проводиться формування штату редакції та реконструкція сайту видання. 

Редакція електронного наукового фахового журналу «Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка» працює над забезпеченням  ефективних професійних комунікацій серед наших авторів і читачів з метою поширення інноваційних наукових ідей та прогресивних практик вітчизняних та закордонних дослідників в галузях сільське господарство, економіка, техніка, менеджмент, ветеринарія.

Стратегічними завданнями редакції є забезпечення розвитку та просування

наукового журналу в сучасному інформаційному просторі, зокрема:

  • забезпечення високого рейтингу журналу та рівня цитування серед наукових періодичних видань України і світу;
  • формування корпусу рецензентів (залучення провідних українських і закордонних фахівців до рецензування наукових статей);
  • формування міжнародного авторського корпусу (публікація міжнародних досліджень);
  • розширення читацької аудиторії журналу;
  • входження електронного журналу до наукометричних баз Scopus та / або Web of Science.

Актуальна інформація для авторів щодо термінів і умов подання та оформлення наукової статті: https://www.pdatu.edu.ua/zhurnal-podilskyi-visnyk-silske-hospodarstvo-tekhnika-ekonomika.html#pb9

Контакти редакції: Відповідальний редактор – Гораш Катерина Вікторівна

+380509702157, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.