Конкурс на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення Героїв Небесної Сотні

Відповідно до наказу МОН України, розпочався конкурс на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні.

Щороку до Дня Гідності та Свободи призначається 25 стипендій строком на один рік у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленому на початок року, кожна (наразі це близько 4,5 тис. грн). Виплата стипендій розпочинається з 1 січня наступного року після року, в якому проводиться конкурс на її здобуття.

Призначається по п'ять стипендій у кожній з таких номінацій:

  • стипендія імені Дмитра Максимова;
  • стипендія імені Назарія Войтовича;
  • стипендія імені Романа Гурика;
  • стипендія імені Устима Голоднюка;
  • стипендія імені Юрія Поправки.

Вік претендентів, які висуваються на здобуття стипендії, станом на 1 січня року, в якому розпочинається виплата стипендій, не може перевищувати 35 років (включно) для осіб, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 40 років (включно) для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі.

Претендент повинен мати вагомі наукові результати з того напряму, в якому працює або навчається. Вони підтверджуються монографіями, науковими статтями, зокрема в Web of Science, Scopus, Index Copernicus, охоронним документами на інтелектуальну власність тощо. Також обов'язково враховується активна громадська позиція.

Прийом документів для участі в конкурсі триватиме до 1 листопада 2021 року. Претенденти на здобуття державних іменних стипендій повинні надіслати документи в паперовому та електронному вигляді за адресою: Міністерство освіти і науки України, бульвар Тараса Шевченка 16, м. Київ, 01601, та заповнити електронну форму за покликанням.

Джерело