ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК»

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК
наукових робіт-учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК»

Реєстраційний номер Шифр наукової роботи Тема Кількість балів за 1 рецензією Кількість балів за 2 рецензією Кількість балів за рецензуванням
Роботи, які претендують на нагородження дипломами конкурсу
15 Vegetables of South Розробка прогнозу та перспективи розвитку галузі овочівництва у південному регіоні 98 94 192
34 Інновації підприємств Інноваційний розвиток підприємств 95 97 192
30 Технології Ефективність управління інноваційною діяльністю підприємства АПК 95 96 191
13 STEP BY STEP Методичний інструментарій стратегії розвитку зерновиробництва 94 97 191
33 Стратегія підприємства Інноваційна стратегія інноваційної діяльності підприємства 95 95 190
10 Економіка успіху Удосконалення кадрової політики підприємства 94 95 189
25 Зелений туризм Перспективи розвитку сільського зеленого туризму (на прикладі Бережанського району) 94 95 189
5 Активізація агробізнесу Напрями підвищення ефективності суб'єктів малого підприємництва в агробізнесі 95 94 189
1 Млин Техніко-економічне обґрунтування створення цеху з переробки зерна пшениці на борошно у сільськогосподарському підприємстві 91 97 188
23 Переробні підприємства Підвищення конкурентоспроможності переробних підприємств 90 97 187
35 Соціальна відповідальність Формування соціальної відповідальності аграрних підприємств та корпорацій 90 96 186
32 Ефективність Ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств Хмельницької області 94 90 184
56 Аквакультура Комплексна аквакультура – ключовий фактор стійкої агроекологічної системи виробництва 93 90 183
62 Кукурудза Оцінка рівня економічної ефективності інтенсифікації виробництва кукурудзи 90 92 182
14 Сталий бізнес Оцінювання ефективності впровадження цілей сталого розвитку у корпоративні стратегії аграрних ТНК 86 95 181
18 Прибутковість агропідприємства Прибутковість аграрного підприємства та резерви її підвищення 90 91 181
51 Фермерське господарство Джерела формування та напрями розподілу прибутку фермерського господарства 84 97 181
7 Біоекономіка Розвиток аграрного сектора на засадах біоекономіки 95 85 180
24 Сільські території Сільські території – центри економічної активності єврорегіонального співробітництва в контексті економічної безпеки України 90 90 180
29 Маркетинг молочного виробництва Ефективність маркетингової діяльності підприємства молочної галузі ПРАТ «Лікталіс-Миколаїв» 86 90 176
17 CSR Корпоративна соціальна відповідальність як чинник розвитку сучасного бізнесу 93 82 175
42 Ферма експорт Тенденції сільськогосподарської складової зовнішньої торгівлі України 83 92 175
53 Продовольча безпека Розвиток органічного виробництва у системі забезпечення продовольчої безпеки України 95 80 175
61 Інвестиційне забезпечення Інвестиційне забезпечення стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств тваринництва 95 80 175
4 Ресурсоощадне землекористування Економіка й управління ресурсоощадним землекористуванням 84 90 174
41 Оптмодель Модель оптимізації експортно-імпортних операцій продукції тваринництва та рослинництва України 89 84 173
22 Спільна участь Сучасний мега-тренд розвитку шерінгової економіки на ринку праці в аграрному секторі 79 90 169
44 Проекти АПК Підвищення ефективності проектів відновлення автодоріг АПК 80 89 169
58 ЕРСГ-2020 Економічні ризики в діяльності сільськогосподарських підприємств 82 87 169
47 Перспектива-А Використання логістичного підходу у системі менеджменту аграрних підприємств 95 73 168
20 Податки сільського господарства Податкове регулювання ринку сільськогосподарської продукції 73 93 166
16 Співанка Оцінювання впливу впровадження нових сортів сільськогосподарських культур на ефективність аграрного виробництва (на прикладі СГПП «МАЯК») 80 80 160
19 Мотивація Ефективність використання мотиваційних механізмів у сфері підприємництва 75 85 160
38 Інноваційний розвиток Поточні проблеми та стратегічні завдання інноваційного розвитку в аграрному бізнесі України 80 80 160
49 Дослідне поле Оцінка результатів впровадження нових сортів зернових 78 72 150
60 Winemaking Актуальні проблеми розвитку виноградарства та виноробства на півдні України 70 78 148
27 1-технічні культури Підвищення економічної ефективності виробництва технічних культур 70 70 140
59 Niche of the south Технології те перспективи вирощування шафрану на півдні України 68 70 138
48 Шафран Організація вирощування і використання продукції шафрану в підприємстві «Healthy Agro» 48 85 133
54 Чина Аналіз питання продовольчої безпеки Китаю та її залежності від імпорту аграрної продукції 60 67 127
28 Оптимізація витрат Оптимізація витрат на корми як чинник зниження собівартості продукції тваринництва 65 61 126
40 Сільськогосподарські інновації Фінансування інноваційної діяльності сільського господарства 70 56 126
63 Регіон Продовольча безпека регіону 60 60 120
9 АПК 2020 Регіональний аспект функціонування ринку меду як основного продукту бджільництва в Україні 63 56 119
36 Методи оцінки Показники та методи оцінки ефективності соціальної відповідальності суб'єктів господарювання аграрної сфери економіки 57 60 117
57 Ефективність персоналу Оцінка ефективності використання персоналу у сфері сільського господарства регіону 73 44 117
8 Високоолеїнова олія Обґрунтування доцільності виробництва нішевого сорту олії 62 54 116
6 Молоко агрохолдингу Оцінка економічної ефективності виробництва продукції молочного скотарства у ТЗОВ «БУЧАЧАГРОХЛІБПРОМ» 60 55 115
52 Потенціал агрокомпаній Оцінювання логістичного потенціалу аграрних підприємств країн, які є основними агровиробниками світу 62 52 114
12 Управління капіталом Удосконалення власним капіталом торговельних підприємств 42 68 110
31 Інтеграція Становлення аграрно-промислових формувань у бурякоцукровому підкомплексі 47 58 105
55 Господарство Стратегічний напрямок ринку фермерських господарств України 66 35 101
45 Функціональні стратегії Розвиток функціональних стратегій сільськогосподарського підприємства 60 39 99
66 Управитр Система управління витратами підприємства та шляхи її вдосконалення 48 51 99
46 Кадрова політика Удосконалення кадрової політики підприємства (на прикладі ТОВ «Іванівські млинарі») 47 51 98
2 Виробництво зернових Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зернових у сільськогосподарських підприємствах 45 51 96
21 Славутич Удосконалення управління виробництва продукції на сільськогосподарському підприємстві 48 48 96
39 Фінансове забезпечення Фінансове забезпечення малих підприємств в сучасних умовах 47 48 95
43 Гранола Файн Оцінювання конкурентоспроможності переробних підприємств харчової промисловості 45 50 95
50 Рекламування продукції Вплив реклами на ефективність господарської діяльності сучасних підприємств 44 44 88
26 53-свинарство Підвищення конкурентоспроможності галузі свинарства 34 53 87
11 Ощадне виробництво Застосування елементів ощадності в сільськогосподарському виробництві 40 44 84
65 Ринок сиру Формування та функціонування ринку сиру в Україні 49 33 82
37 Державно-приватне партнерство Здійснення соціальної відповідальності аграрних підприємств на засадах державно-приватного партнерства 38 42 80
64 Промисловість Конкурентоспроможність харчової промисловості в умовах глобалізації національної економіки 39 41 80
3 Свинарство Шляхи підвищення прибутковості виробництва продукції свинарства 36 43 79