Перший заxист кваліфікаційниx робіт освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

З 21 по 24 грудня відбувся перший захист здобувачів вищої освіти денної та заочної (дистанційної) форми навчання освітнього ступеня «Магістр» з спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Роботу екзаменаційної комісії розпочала директор навчально-наукового інституту енергетики професор, Михайлова Л.М., яка представила весь необхідний перелік документів щодо допуску до захисту магістерських робіт. Комісія розглянула та позитивно оцінила усі представлені до захисту магістерські роботи. Кращими комісія вважає роботи здобувачів вищої освіти: Горецької І.Б., Пасла А.А., Єліна С.Д., Баламутовського Д.В., Адамчука О.П., Коваля І.О.

Вітаємо перший випуск магістрів з успішним захистом представлених робіт!

Колектив ННІЕ