Перші кроки літньої екзаменаційної сесії в навчально-науковому інституті енергетики

Сесія – це суттєвий етап освітнього процесу, який засвідчує проміжний результат навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. Наразі дуже важливим є обрання оптимального підходу до організації підсумкової перевірки знань студентів у віддаленому режимі з використанням сучасних інформаційних технологій.

Відповідно до «Положення про екзамени та заліки (підсумковий контроль знань) у Подільському державному аграрно-технічному університеті» та затвердженим графіком проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року здобувачі вищої освіти денної форми навчання випускних курсів з 01 червня 2020 року розпочали здачу заліків та іспитів.

Так, протягом минулого тижня науково-педагогічні працівники навчально-наукового інституту енергетики приймали та оцінювали екзаменаційні роботи студентів 3 СТН та 4 курсів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» використовуючи застосунки Viber, Zoom, Skype, освітню платформу Moodle. Викладачі обирали різні форми проведення екзаменів: тести, письмові відповіді на питання білетів або комбінований екзамен, який поєднує теоретичні питання та тестові завдання.

Студенти, що проживають у м. Кам'янець-Подільський (Кам'янець-Подільському районі) мали можливість відвідати університет та здати сесію при особистій зустрічі з викладачем, без порушення карантинних вимог (масковий режим, не більше 5 осіб в аудиторії).

У середу, 10 червня 2020 року на кафедрах електротехніки, електромеханіки і електротехнологій; енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту відбувся попередній захист дипломних проектів здобувачами вищої освіти 3 СТН та 4-го курсів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної форми навчання.

Кращими було визнано попередній захист дипломних проектів Королькова Вадима, Левчука Назара, Кухарука Миколи, Галаса Романа, Соловйова Богдана та Пастуха Петра.

Тому слід пам'ятати, що гарантом успіху дистанційного навчання слугують три компоненти – організація навчального процесу, мотивація та контроль.

Директор навчально-наукового
інституту енергетики,
кандидат технічних наук, професор
Людмила Михайлова