Справи стажувальні

Упродовж місяця (27 травня – 27 червня), як представник нашого Подільського державного аграрно-технічного університету Красуцький Олег Мар'янович мав можливість проходити стажування в Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. Івана Франка.

За сприяння ректора університету Скотній Надії Володимирівни та викладачів факультету філології я мав змогу удосконалити профпідготовку через поглиблення та розширення професійних знань, умінь і навичок, формування нових професійних компетентностей в науково-педагогічній діяльності, - що й було метою мого стажування.

Упродовж стажування ознайомився з навчальними і робочими програмами та навчально-методичними комплексами дисциплін гуманітарного спрямування, що дозволило вдосконалити навчальні та робочі програми НМК з «Української мови (за професійним спрямуванням)», «Культури наукової мови», «Культури ділового спілкування», «Психології».

Протягом підвищення кваліфікації я вивчав досвід проведення лекційних і практичних занять з актуальних проблем освіти, історії професійної мови, культури, наукового та професійного спілкування (велика дяка викладачам університету М.М. Чепіль, В.В. Городиській, І.Л. Панасевич та ін.).

Ознайомився з впровадженням на заняттях інноваційних технологій навчання, зокрема читання та проведення лекцій з використанням мультимедійних засобів, ділових ігор на заняттях з української мови, які до речі практикуються і у нас на кафедрі «Професійна освіта» Подільського державного аграрно-технічного університету.

Мав змогу опрацювати нову фахову літературу у науковій бібліотеці Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка та на кафедрах філологічного факультету.

Завдяки стажуванню в дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. І. Франка отримав можливість упровадження в освітній процес набутого досвіду проведення усіх видів навчальних занять. Результати стажування(підвищення кваліфікації) планую використовувати у майбутній професійній діяльності , у роботі зі студентами під час вивчення матеріалу з «Української мови(за професійним спрямуванням)», «Психології», «Культури наукової мови» організації самостійної роботи та індивідуальних занять.

Дякую за плідну співпрацю, вельмишановний Дрогобицький університете ім. Івана Франка!

Асистент кафедри професійної освіти ПДАТУ
Красуцький О.М.