Дякуємо за співпрацю!

Минулого тижня завершилось наше стажування на кафедрі тракторів, автомобілів та енергетичних засобів. Під керівництвом доцента Краснолуцького П.П. ми повністю виконали затверджену програму стажування, спрямовану на вивчення досвіду викладання теплотехніки. Це важливе і не таке просте завдання – організувати навчальний процес з такої складної дисципліни, яка поєднує складну для сприйняття теоретичну частину і складну в аспекті матеріально-технічного забезпечення практичнучастину, пов'язану з будовою, монтажем та експлуатацією сучасного теплотехнічного обладнання, а також із виконанням специфічних лабораторних робіт. До того ж ця дисципліна у ПДАТУ викладається студентам різних спеціальностей, що спричинює істотні відмінності методики викладання для майбутніх інженерів-механіків, енергетиків та фахівців автомобільного транспорту.

Відразу хочемо визнати, що співробітниками кафедри ТАіЕЗ зроблено дуже багато, щоби забезпечити навчальний процес на високому рівні. Нас буквально вразило оснащення лабораторії теплотехніки, яке дозволяє проводити не лише лабораторні роботи, передбачені робочими програмами, але й здійснювати різноманітні наукові дослідження. На наш погляд, за оснащенням лабораторія залишається в числі найкращих в Україні, хоча назріває очевидна необхідність доповнення її сучасними приладами і зразками кліматичної техніки.

До деякої міри ми самі відчули себе студентами, знайомлячись із стендами длявипробування двигунів. А біля унікальних стендів, які демонструють роботу всіх вузлів і агрегатів Т-150К та інших тракторів ми «застрягли» на тривалий час, слухаючи цікаві коментарі професора Дуганця В.І., ст. викладача Майсуса В.В. та асистентів Олексійко С.Л. та Пукаса В.Л.

Фактично ж наша програма стажування була навіть перевиконана цікавими зустрічами з іншими співробітниками факультету. Так, доцент Гарасимчук І.Д. детально пояснив нам будову та особливості монтажу малогабаритного сонячного модуля. Зав. лабораторією кафедри ремонту машин та енергообладнання Паціоркевич А.П. розповів про деякі нюанси власноруч удосконаленої конструкції котла-булер'яна. Ознайомились ми також і з діяльністю навчально-наукової лабораторії «DarkGPS», у якій науковий співробітник Єрмаков С.В. разом із польськими колегами проводять дослідження процесів виробництва паливних брикетів.

А ще нам дуже сподобалось, як чітко і швидко вирішувались всі організаційні питання завдяки співробітникам Навчально-наукового центру перепідготовки і підвищення кваліфікації Федірко П.П. (директор НЦППК), Мількевич А. Д., Арсенюк О. В. Без перебільшення, отримання посвідчення про стажування стало для нас важливою подією. Дякуємо всім колегам ПДАТУ, які долучились до проходження нами стажування у стінах вашого університету і будемо раді продовженню спірвобітництва.

Доцент Свідерський В. П.,
ст.. викладач Яремчук В.С.,
кафедра трибології, автомобілів та матеріалознавства
Хмельницького національного університету