Відзначення 115 річниці від дня народження директора К-ПСГІ (1954-1957 рр.) М. П. Іванова

1 травня є особливою датою для нашого університету не лише відзначенням Міжнародного дня праці. У цей день, 115 років тому, в с. Єфремівка Первомайського району Харківської області народився один з керманичів повоєнного відновлення діяльності Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту – Іванов Макар Петрович.

Іванов М.П. виріс у селянській сім'ї. З 1915 р. працював по найму. У вересні 1923 р. громада села направила його на роботу і навчання без відриву від виробництва в Липкуватівське агромістечко (сьогодні Липковатівський аграрний коледж, с. Липкуватівка, Нововодолазький район Харківської області).

У 1929 р. закінчив Харківський зоотехнічний інститут з отриманням кваліфікації агронома-зоотехніка. Керівництвом інституту був рекомендований на науково-педагогічну роботу і зарахований асистентом кафедри спеціальної зоотехнії. У серпні 1929 року був зарахований аспірантом (без відриву від виробництва) до аспірантури Українського сільськогосподарського інституту.

З 1933 по 1935 рр. — доцент, а з 1935 по 1941 рр. — завідувач кафедри спеціальної зооітехнії. 23 вересня 1941 року був евакуйований з Харкова, після працював зоотехніком Хренівського кінзаводу № 10, старшим зоотехніком радгоспу «Червоний Жовтень» Воронезької області, головним зоотехніком Воронезького тресту молочно-м'ясних радгоспів. Під час окупації частини Воронезької області був уповноважений керувати евакуацією худоби. Після звільнення області розпорядженням Наркомрадгоспів СРСР був відкликаний для роботи в Харківському зоотехнічному інституті.

З 1943 р. – завідувач кафедри розведення сільськогосподарських тварин.

У 1947 р. — заступник завідувача сільськогосподарського відділу Харківського обкому Комуністичної партії України, на цій посаді працював до грудня 1948 року. Відповідно до ходатайства Харківського зоотехнічного інституту був переведений для науково-педагогічної роботи і працював виконуючим обов'язки завідувача кафедри розведення сільськогосподарських тварин і за сумісництвом — деканом зоотехнічного факультету. У 1948 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

У повоєнний період на Поділлі почало стрімко відроджуватися сільське господарство, виникла необхідність у кваліфікованих фахівцях-аграріях. Це було відмічено тодішнім урядом держави. Тому 23 жовтня 1954 року Рада Міністрів СРСР, з нагоди 300-річчя возз'єднання Росії та України і створення Хмельницької області, прийняла постанову про відкриття Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту.

Директором інституту було призначено кандидата сільськогосподарських наук, доцента Макара Петровича Іванова, який на той час одним із перших в Україні розпочав підготовку зоотехнічних кадрів, мав великий вплив у становленні зоотехнічної освіти. Перед ним постало нелегке завдання — фактично з нуля відродити діяльність навчального закладу. За керівництва Макара Петровича при інституті було створено навчально-дослідне господарство, побудовано гуртожиток № 1, налагоджено роботу осінніх сільськогосподарських виставок. Поповнився фонд інститутської бібліотеки, підсумком наукової роботи став випуск першого збірника наукових праць інституту.

Доцент Іванов керував інститутом до 1957 року, залишивши про себе вдячні спогади студентів та викладачів. Наказом Міністерства сільського господарства УРСР у 1957 році переведений на посаду проректора з навчальної та наукової роботи Житомирського сільськогосподарського інституту, яку займав до 1966 р. В 1966–1973 р.. завідував кафедрою тваринництва цього закладу.

Основні наукові дослідження М. П. Іванова присвячені проблемі генезису і дії факторів зовнішнього середовища на ріст, розвиток і конституцію худоби червоної степової породи.

Про нього відкликаються як про вимогливого і справедливого керівника, високопрофесійного викладача з високими ораторськими здібностями. На кожній із посад Макар Петрович доклав чималих зусиль для розвитку освіти України. Нагороджений орденом Трудового Червоного прапора та медаллю за гідну працю у Великій Вітчизняній війні.

Колектив кафедри технології виробництва,
переробки і стандартизації
продукції тваринництва ПДАТУ

 

Колектив кафедри висловлює подяку співробітникам Харківської державної зооветакадемії, особливо доктору с.-г. наук, професору, академіку УАН, завідувачу кафедри генетики, розведення та селекційних технологій А.М. Хохлову, з допомогою яких вдалось здобути факти з життя Макара Петровича Іванова.