Відбулася студентська наукова інтернет-конференція «Вплив годівлі і біотехнологічних аспектів на формування продуктивності тварин» присвячена 115-річчю від дня народження М.П. Іванова

На факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринництві вже стало доброю традицією проведення студентських наукових конференцій за результатами вивчення дисциплін.

1 травня 2020 року доценти кафедри технології виробництва, переробки і стандартизації продукції тваринництва Бучковська В.І. та Євстафієва Ю.М. провели онлайн студентську наукову інтернет-конференцію присвячену 115-річчю від дня народження М.П. Іванова на тему «Вплив годівлі і біотехнологічних аспектів на формування продуктивності тварин» з дисциплін «Годівля тварин та технологія кормів», «Годівля тварин, технологія виробництва і оцінка якості кормів» та «Біотехнологія», у якій взяли участь 17 здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», які здобувають ступінь бакалавра.

На початку конференції студентів ознайомили з інформацією  про життєвий шлях та науковий здобуток Макара Петровича Іванова – першого директора відновленого у 1954 році Кам'янець Подільського сільськогосподарського інституту (нині Подільський державний аграрно-технічний університет).

Макар Петрович був особистістю непересічною. Пройшовши нелегкий шлях від простого сільського хлопчика до директора інституту, він став прикладом як для своїх колег, так і для сучасної молоді.

Іванов М.П., зробив вагомий внесок і у розвиток науки технології виробництва і переробки продукції тваринництва. Коло його наукових досліджень складали питання проблем відтворення червоної степової породи, вирощування молодняку великої рогатої худоби, птахівництва, конярства та відгодівлі свиней.

Живлення є однією з найважливіших фізіологічних функцій організму тварини. Тому, повноцінна годівля як організоване, контрольоване і регульоване живлення сільськогосподарських тварин повинна забезпечувати умови для збереження їх здоров'я, прояву високої продуктивності й відтворної здатності, а також удосконалення існуючих і створення нових порід. Живлення – це комплекс тісно пов'язаних між собою процесів: поїдання корму, його зміни у травному каналі, всмоктування, перетворення речовин, що надійшли з ним. Змінюючи кількість і властивості кормів та умови годівлі, можна впливати на живлення у різних напрямах, посилювати чи гальмувати перетворення певних речовин протягом обміну, а також посилювати процеси їх синтезу або розпаду і, таким чином, забезпечувати утворення тваринами продукції – м'яса, молока, вовни, яєць тощо.…

Біотехнологія є невід'ємною складовою сучасного етапу нашого життя. Біотехнологія представляється «країною контрастів», сполучення самих передових досягнень науково-технічного прогресу з певним поверненням до минулого, що виражається у використанні живої природи як джерела корисних для людини продуктів замість хімічної індустрії. Значні контрасти характерні для біотехнології й у відношенні необхідних для її розвитку фінансових засобів, сировинних матеріалів і кадрів. Є біотехнологічні розробки, що вимагають досить значних капіталовкладень, концентрації зусиль великих колективів науковців, інженерно-технічних і управлінських кадрів, дорогої сировини й устаткування. Вона відкриває нові обрії перед людським розумом.

Конференція проходила жваво, студенти Подільського державного аграрно-технічного університету отримали багато цікавої інформації. Бажаємо молодим науковцям, подальших творчих здобутків та міцного здоров'я!!!

Пресцентр ПДАТУ
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.