Відбулося обговорення освітньо-професійних програм зі стейкхолдерами

10 березня 2020 року робоча проектна група спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ініціювала проведення круглого столу зі стейкхолдерами. Метою круглого столу було обговорення проєктів оновлених освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

В обговорені взяли участь начальник Кам’янець-Подільського відділу обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Оксана Драбик; керуючий відділенням АТ «ОТП Банк» в м. Кам’янець-Подільський Іванна Ушакова; директор туристично-страхового агентства «На відпочинок» Микола Білий; менеджер команди ТОВ «Easy Credit» в м. Кам’янець-Подільський Володимир Будняк; декан економічного факультету ПДАТУ Микола Місюк; гарант освітньо-професійних програм Володимир Рудик; члени робочої проектної групи Андрій Зеленський та Віталій Волощук; науково-педагогічні працівники кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем ПДАТУ: Людмила Будняк, Юлія Гайбура, Віталій Лаврук, Андрій Печенюк та Павліна Фугело; представники студентського самоврядування економічного факультету та здобувачі вищої освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

За результатами зустрічі було узгоджено низку пропозицій стейкхолдерів, які були враховані під час розроблення кінцевої редакції освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на наступний навчальний рік. На завершення круглого столу гарант освітньо-професійних програм, завідувач кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем Володимир Рудик подякував усім присутнім за участь та за пропоновані рекомендації щодо оптимізації освітньо-професійних програм зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Для  надання додаткових імпульсів щодо підвищення якості підготовки фахівців у сфері фінансів, банківської справи та страхування було прийнято рішення про запровадження регулярних круглих столів між випусковою кафедрою та ключовими стейкхолдерами. Наступна зустріч буде присвячена визначенню пріоритетних напрямків підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти та розгляду можливості впровадження окремих елементів дуальної освіти в систему підготовки фахівців зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» у Подільському державному аграрно-технічному університеті. 

Заступник завідувача кафедри фінансів,
банківської справи, страхування та електронних
платіжних систем, кандидат економічних наук
Андрій Зеленський

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)
Витяг з протоколу
Рецензії
Другий рівень вищої освіти (магістерський)
Витяг з протоколу
Рецензії