Триває співпраця зі стейкхолдерами кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності щодо якості освітніх програм

15 грудня 2022 року кафедрою економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності проведено робочу зустріч зі стейкхолдерами, метою якої стало обговорення освітніх програм та підсилення практичної компоненти у підготовці фахівців спеціальностей 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Гаранти освітніх програм кафедри Микола МІСЮК (програми «Економіка») та Катерина ВОЛОЩУК (програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»), стейкхолдер Сергій БОГАЧИК, директор філії «Кам’янець-Подільська» ТОВ СП «Нібулон» та члени робочих груп обговорили результати моніторингу реалізації освітніх програм зазначених спеціальностей за бакалаврським, магістерським та освітньо-науковими рівнями вищої освіти. Сергій БОГАЧИК поділився досвідом підприємницької діяльності та напрацюваннями в економічній сфері розвитку очолюваного ним підприємства. У ході обговорення було розглянуто та затверджено пропозиції групам забезпечення щодо оптимізації освітнього процесу, а також можливості вдосконалення змістовного наповнення дисциплін при подальшому перегляді робочих програм.  Запропоновано  продовжити щорічні опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами кафедри на всіх рівнях вищої освіти, активізувати міжнародну академічну та наукову мобільність здобувачів вищої освіти. Предметом обговорення також стали перспективи розвитку спеціальностей  та розширення можливостей працевлаштування випускників.

 

Інформацію підготувала
завідувач кафедри економіки, підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності
Наталія КОРЖЕНІВСЬКА