Рекомендовано до опублікування Збірник тез інтернет-конференції «Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти»

Шановні колеги!

Рішенням вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету (Протокол №7 від 19.05.2020 р.) рекомендовано до опублікування Збірник тез V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти», яка відбулася 6 травня 2020 року.

Метою заходу було здійснення обміну інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень серед молодих вчених і здобувачів вищої освіти, висвітлення актуальних питань теорії та практики сучасного менеджменту та публічного адміністрування, пошук рішень їх сучасних проблем, налагодження контактів між учасниками з різних країн.

Наукові дослідження авторів спрямовано на з'ясування сучасного стану та перспектив подальшого розвитку виробничої сфери та інших видів економічної діяльності, трансформаційних процесів, структурних змін ринку, проблем менеджменту,  маркетингу, публічного та ділового адміністрування, виявлення аспектів інноваційного розвитку бізнес-структур та проблемних питань управління людськими ресурсами, підготовки фахівців, якості та конкурентоспроможності товарів у глобальній економіці.

До оргкомітету надійшло 162 тез доповідей від 136 авторів. Конференція відбулась на високому науковому рівні завдяки участі представників вітчизняних і закордонних закладів вищої освіти і наукових установ, серед яких:

 • Подільський державний аграрно-технічний університет;
 • Краківський сільськогосподарський університет (м. Краків, Республіка Польща);
 • Познанський економічний університет (м. Познань, Республіка Польща);
 • Білоруський державний аграрний технічний університет (м. Мінськ, Республіка Білорусь);
 • Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ;
 • ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»;
 • Дніпровський гуманітарний університет;
 • Львівський національний аграрний університет;
 • ННЦ «Інститут аграрної економіки»;
 • Сумський національний аграрний університет;
 • Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Д. Моторного;
 • Тернопільський національний економічний університет;
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
 • Кам'янець-Подільський коледж харчової промисловості НУХТ;
 • ВСП "Коледж економіки, права та інформаційних технологій" приватного закладу вищої освіти "Кам`янець-Подільський податковий інститут".

З підсумками наукових пошуків учасників конференції у формі електронного збірника в PDF-форматі можна ознайомитися нижче.

Завідувач кафедри менеджменту,
публічного управління та адміністрування,
доктор економічних наук, професор
Алла Чикуркова