Пройшло обговорення ОПП спеціальності «Облік і оподаткування»

12 березня 2020 року відбулося засідання круглого столу студентського самоврядування, роботодавців та робочої проектної групи з метою обговорення освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

В обговоренні актуальних проблем підготовки бакалаврів і магістрів обліку та оподаткування взяли участь заступник начальника ДПІ Кам'янець-Подільського управління ГУ ДПС у Хмельницькій області Лісовий І.М.; головний бухгалтер ТОВ «Кам'янець-Подільський птахокомбінат Топалян Р.М.; директор ТОВ «Агродім Велес» Богачик В.В.; декан економічного факультету, професор Місюк М.В.; гарант освітньо-професійних програм Цвігун І.А.; члени проектної групи доценти Бурлаков О.С. та Семенишена Н.В.; науково-педагогічні працівники кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу: Стендер С.В, Борковська В.В, Савіцька С.І.; студенти спеціальності «Облік і оподаткування» Кобилецька М.М., Кісіль Д.В., Романюк А.О., Левицька А.Я., Окряк А.С. та інші.

Присутні приділили особливу увагу обґрунтованості розроблених освітньо-професійних програм, їх структурній та логічній побудові,  переліку та обсягу обов'язкових і вибіркових компонентів, що сприятиме наданню системних та якісних професійних знань, вмінь та навичок та забезпечить отримання здобувачами вищої освіти поглиблених знань з обліку і оподаткування.

На засіданні були порушені дискусійні питання щодо вимог роботодавців до потенційних працівників. Головний бухгалтер ТОВ «Кам'янець-Подільський птахокомбінат» Топалян Р.М. зазначив важливість виробничої практики та здобуття студентами практичного досвіду під час навчання.

На завершення зустрічі учасники круглого столу підкреслили важливість забезпечення відповідності програмних результатів навчання запитам роботодавців та підготовки фахівців з обліку і оподаткування конкурентоспроможних на ринку праці.

Завідувач кафедри обліку,
оподаткування та технологій
електронного бізнесу
доктор економічних наук, доцент
Інна Цвігун

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Витяг з протоколу засідання
Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)
Рецензія 1
Рецензія 2
Рецензія 3
Другий рівень вищої освіти (магістерський)
Рецензія 1
Рецензія 2
Рецензія 3