Опубліковано збірник тез учасників інтернет-конференції «Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації»

20 травня 2020 року на базі Подільського державного аграрно-технічного університету проведено Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію молодих вчених та здобувачів вищої освіти «Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації».

Метою конференції стали дослідження основних закономірностей розвитку фінансової системи України та розробка пропозицій подальшого її вдосконалення. Як свідчить аналіз матеріалів конференції, особливо актуальними сьогодні є проблеми ефективності трансформаційних процесів у бюджетній та податковій системах, особливості тенденцій розвитку фінансів суб’єктів підприємницьких структур, а також пошук ефективних прогностичних напрямків з фінансово-кредитних відносин у нашій державі.

Робота конференції була організована за десятьма напрямами:

  1. Фінансовий ринок України: тенденції розвитку.
  2. Основні пріоритети реформування національної пенсійної системи України.
  3. Стан та перспективи розвитку державних фінансів в умовах ринкової глобалізації.
  4. Місцеві фінанси та їх роль в умовах децентралізації.
  5. Особливості управління суб’єктами підприємництва в умовах прояву фінансових ризиків.
  6. Грошово-кредитна політика держави на сучасному етапі розвитку суспільства.
  7. Розвиток банківської системи України: стан та перспективи.
  8. Необхідність розвитку страхового ринку в умовах глобалізаційних ризиків.
  9. Вплив податкової політики держави на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні.
  10. Проблеми економічного розвитку України та світу в умовах фінансової кризи.

За результатами проведеної конференції сформовано електронний збірник тез учасників, який вченою радою університету рекомендовано до публікації.

Завідувач кафедри фінансів, банківської справи,
страхування та електронних платіжних систем,
доктор економічних наук, доцент
Володимир Рудик