Опубліковано збірник тез учасників інтернет-конференції «Розвиток фінансово-економічних відносин в суспільстві в умовах прояву фінансових ризиків»

19 березня 2021 року на базі Подільського державного аграрно-технічного університету проведено Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Розвиток фінансово-економічних відносин в суспільстві в умовах прояву фінансових ризиків».

Робота конференції була організована за такими напрямами:

  • Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України.
  • Пріоритети розвитку пенсійної системи України в сучасних умовах.
  • Особливості розвитку місцевих фінансів в умовах децентралізації.
  • Тенденції розвитку міжнародних фінансів.
  • Основні виклики для банківської системи України в умовах прояву фінансової кризи.
  • Тенденції розвитку ринків фінансових послуг.
  • Основні проблеми розвитку фінансового менеджменту підприємств.
  • Актуальні проблеми економіки, обліку, менеджменту діяльності підприємств в умовах ринкової глобалізації.
  • Нові інформаційні технології управління бізнесом.

За результатами проведеної конференції сформовано електронний збірник тез учасників, який вченою радою університету рекомендовано до публікації.