Опубліковано збірник тез учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та здобувачів вищої освіти «Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації»