НПП економічного факультету стали учасниками вебінару

З метою поглиблення практичної спрямованості консультативних послуг, які пропонуються представниками економічного факультету ПДАТУ для суб'єктів господарської діяльності, науково-педагогічними працівниками Печенюк Аллою Петрівною, Корженівською Наталією Леонідівною та Печенюком Андрієм Васильовичем на запрошення редакції спеціалізованого журналу «Головбух Агро»  та видавництва MCFR прийнято участь у вебінарі: «За що «злітають» з четвертої групи єдиного податку і як захищаються професіонали».

Порядком денним були визначені наступні питання:

1. Навіщо і як рахувати частку сільськогосподарського товаровиробництва?

2. Як на розрахунок частки впливає дисконтування та чи можна подати уточнений розрахунок?

3. Чим загрожує помилка в розрахунку сільгоспчастки?

4. Чи є податковий борг підставою для анулювання статусу платника єдиного податку четвертої групи та чому суди на боці підприємств?

Згідно чинного законодавства єдиноподатники IV групи до 20 лютого мають подати: Податкову декларацію платника єдиного податку четвертої групи, до якої включають «Відомості про наявність земельних ділянок» та «Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва». Для підтвердження права використання 4 групи господарський суб'єкт повинен мати у власності, користуванні чи оренді сільськогосподарські угіддя, а також частка його доходу (без ПДВ) від сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий рік має становити більше 75% від загального його доходу. Зазначається, що доходи від дисконту довгострокових заборгованостей можуть спричинити втрату статусу платника єдиного податку IV групи. Тому необхідно уточнювати Декларацію і Розрахунок сільгоспчастки з метою підтвердження чи втрати права на ЄП (єдиний податок).

Досить специфічним є питання анулювання реєстрації платника ЄП саме  в частині наявності податкового боргу протягом двох послідовних кварталів, оскільки ДПС офіційно визначає підстави  анулювання реєстрації, до яких відносить: відмову суб'єкта від ЄП (згідно заяви); припинення діяльності; зниження частки сільськогосподарського виробництва менше як 75%. Теоретично без податкової перевірки анулювати Реєстрацію платником єдиного податку шляхом виключення з реєстру платників за рішенням контролюючого органу  можна у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів (пп. 298.2.3 ПК), але практика судової діяльності визначає, що даний факт має бути  зафіксований у відповідному акті виїзної документальної перевірки платника податків, про що  органи податкової служби у роз'ясненнях та на офіційному порталі не зазначають.

Отриманий досвід фахового неформального спілкування з провідними спеціалістами та колегами з різних куточків України сприятиме покращенню комунікативної взаємодії із суб'єктами підприємницької діяльності та підвищенню якості надання персональних консультацій сільськогосподарським товаровиробникам.

Асистент кафедри економіки,
підприємництва, торгівлі
та біржової діяльності,
кандидат економічних наук
Алла Печенюк