Економічний факультет: уміння швидко опанувати нові технології освітнього процесу - запорука досягнення результату

Понад два місяці Україна знаходиться на карантині, українські заклади вищої освіти продовжують провадити освітній процес дистанційно. Науково-педагогічним працівникам, як мінімум, потрібно переформатувати навчальну програму, модель оцінювання та підходи викладання до онлайн-режиму. Для тих, хто не надто активно опановував нові технології до карантину, ще більшим викликом стала потреба швидко вивчити базові діджитал-інструменти дистанційної освіти. Студенти активно займаються самостійним вивченням матеріалу й опановують усі інструменти та програми, які необхідні для роботи в дистанційному режимі. 

Так, минулого тижня доцентом кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Гоголь Т.В. проведено дистанційні лекційні і семінарські заняття з дисципліни «Комунікативний менеджмент» для студентів 4 курсу спеціальності «Менеджмент» на тему «Прикладні проблеми психології комунікативного менеджменту», надано питання та консультацію до заліку. Доцентом кафедри Покотильською Н.В. проведено дистанційні заняття з дисциплін «Менеджмент і адміністрування» для студентів 1 СТН курсу спеціальності «Менеджмент» та «Менеджмент публічних установ і організацій» для студентів 3 курсу спеціальності «Публічне управління та адміністрування», на яких було заслухано презентації студентів, надано консультації щодо виконання практичних завдань. Крім того, доцентом Лаврук О.С. надано консультації щодо складання заліку з дисципліни «Організація праці менеджера» для студентів 3 і 2 СТН курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент» ОС «Бакалавр».

Кандидатом економічних наук, асистентом кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем Зеленським А.В. із використанням платформи ZOOM було проведено заняття з навчальної дисципліни «Банківська система». На занятті, темою якого були «Особливості роботи банківського сектору в умовах пандемії COVID-19», студенти 2 СТН курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» мали змогу оцінити ключові нововведення на ринку банківських послуг, що були викликані необхідністю виконання протиепідеміологічних вимог в рамках боротьби з пандемією коронавірусу.

Доктором економічних наук, доцентом, завідувачем кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу Цвігун І А. проведено лекцію з дисципліни «Статистика" під час якої розглянуто питання з написання курсової роботи. Кандидатом економічних наук, асистентом кафедри Савіцькою С.І. проведено заняття «Організація обліку і оподаткування у фермерських господарствах» для студентів 3 курсу спеціальності «Облік і оподаткування» та для 2 СТН і 4 курсів спеціальності «Облік і оподаткування» на тему: «Судово-бухгалтерська експертиза», 1 курсу освітнього ступеня «Магістр» прийнято курсові роботи на перевірку.

На кафедрі економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності відбувся методичний семінар на платформі ZOOM за участю доктора економічних наук, завідувача кафедри Волощук К.Б.; кандидата економічних наук, доцента Заходим М.В. та кандидата економічних наук, доцента Білик Т.Л. з навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» по виконанню курсової роботи для студентів 2 СТН курсу зі спеціальностей «Економіка» та «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність».

Крім цього науково-педагогічні працівники факультету прийняли участь в онлайн зустрічі  до Дня вишиванки, яка відбулася 21 травня.

Протягом тижня кураторами академічних груп факультету з’ясовано організаційні питання, підсумки навчально-наукової роботи здобувачів вищої освіти та напрями її активізації. Враховуючи, що сучасні суспільні та освітні процеси потребують швидкої адаптації до нових умов та вимагають відповідного корегування та розширення тематики виховної роботи, науково-педагогічні працівники у спілкуванні зі студентами акцентували увагу на превентивних заходах  щодо збереження здоров'я, використовуючи при цьому всі доступні канали та засоби зв’язку. Це формує позитивне комунікаційне середовище, що, в кінцевому підсумку, проявляється певним соціальним ефектом.

Варто зауважити, що студенти активно долучилися до дистанційної  форми, удосконалюючи вміння бути творчими і гнучкими, що в цілому сприятливо позначиться на їх особистому розвитку, умінні організовувати особисту працю для досягнення успішного результату.

Декан економічного факультету,
доктор економічних наук, професор
Микола Місюк