Економічний факультет: головне у дистанційній освіті - мати позитивний вплив на студентів

Під час карантину організація освітнього процесу неможлива без використання онлайн-сервісів, які передбачають інтерактивність і мультимедійність. Викладачі економічного факультету всебічно використовують різні засоби та методи дистанційного навчання, що однозначно мають позитивний вплив на студентів, це передусім: підвищення творчого та інтелектуального потенціалу за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, вміння самостійно приймати відповідальні рішення, тощо.

На кафедрі обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу доцент, д.е.н Цвігун І.А. проведено лекцію для студентів 2 та 1 СТН курсів всіх спеціальностей економічного факультету з дисципліни "Статистика" на тему "Аналіз динаміки і прогнозування на перспективу", зі студентами спеціальності «Облік і оподаткування» 2 СТН і 4 курсів з дисципліни "Аудит" проведено консультації по курсовій роботі. Асистент кафедри, к.е.н. Савіцька С.І. опрацювала практичні завдання зі студентами 4 курсу спеціальності «Менеджмент», з дисципліни «Податкова система». Доцент кафедри, к.е.н. Борковська В.В. провела лекційні і практичні заняття зі студентами 4 курсу спеціальності "Облік і оподаткування", з дисципліни "Облік в галузях економіки".

Доцентом кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, к.е.н. Гоголь Т.В. проведено дистанційні заняття з дисципліни «Публічне адміністрування» на тему «Публічне адміністрування в соціальній та економічній сферах» для студентів 1 курсу магістратури спеціальності «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування», метою  яких є стимулювання інтерактивної поведінки студентів шляхом виконання індивідуальних завдань та захист ними власних проектів, також надано консультації щодо виконання практичних завдань.

Також 28.05.2020 року асистент кафедри, к.е.н. Гоголь Інна Анатоліївна взяла участь у вебінарі на тему: «Робота з персоналом в кризу: вихід з карантину», який був організований Единбурзькою бізнес-школою (Велика Британія), яка представлена в 154 країнах світу. Досить цікаві та змістовні лекції, а також вебінари, надані програмою MBA Единбурзької бізнес-школи, розширили знання та дозволили здобути нові навички в області управління у період карантину та розробити стратегію поведінки під час виходу з нього. Так, на семінарі було відмічено, що наразі гігантський експеримент «майже всі працюють та навчаються дистанційно» перетворюється на завдання «повернути всіх до кабінетів та аудиторій», а правильне виконання цього завдання має стати першочерговою справою для нас усіх.

Доцентом кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Заходим М.В. проведено практичні заняття зі студентами 2 курсу спеціальності "Агрономія» і «Геодезія та землеустрій» з дисципліни «Економіка» по темі «Витрати виробництва і собівартість продукції». Метою заняття було опанування особливостей формування витрат підприємства та калькуляція собівартості різних видів продукції. Також було проведено семінарське заняття зі студентами 2 та 3 курсів спеціальності «Облік та оподаткування» з дисципліни «Національна економіка» на тему «Інституціональні форми інтеграції у світове господарство». Увагу студентів було зосереджено на особливостях інтеграції України у світову господарську систему та практичне значення інтеграційних процесів для економіки країни в цілому.

На період карантину студентам надається можливість виконати завдання не лише в день та час визначені розкладом, а протягом більш тривалого періоду. Важливо, що дистанційний режим не змінює систему оцінювання. Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі форми навчальної діяльності. Питома вага оцінки кожного з видів навчальної роботи слухача у підсумковій (загальній) оцінці визначається виходячи із їх вагомості у теоретичній та практичній підготовці фахівця, структури та змісту навчальної дисципліни. Бажаємо здобувачам вищої освіти успіхів у навчанні!

Декан економічного факультету,
доктор економічних наук, професор
Микола Місюк