Економічний факультет: досвід отриманий під час карантину позитивно вплине на освітній процес у майбутньому

Для реалізації завдань освітнього процесу в умовах карантину науково-педагогічні працівники економічного факультету використовують цілий спектр інструментів онлайн-навчання: від спілкування в соцмережах до вже традиційних освітніх інтернет-платформ.

Зокрема, минулого тижня в режимі онлайн колективом кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем було підведено підсумки проведеної 20 травня 2020 року інтернет-конференції молодих вчених та здобувачів вищої освіти «Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації».

Особливо відповідальний період настав для здобувачів вищої освіти, які у червні завершують своє навчання в університеті (з 1 червня 2020 року у них вже розпочалася заліково-екзаменаційна сесія). Так, 02 та 04 червня 2020 року асистент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, кандидат економічних наук Гоголь І.А. провела дистанційні залікові заняття з дисципліни «Маркетинг стартапів» зі студентами-магістрами першого року навчання спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Також було проведено дистанційні залікові заняття у вигляді презентацій з дисципліни «Менеджмент та маркетинг» зі студентами 2 СТН заочної форми навчанні інституту дистанційної освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування».

Доцентом кафедри, кандидатом економічних наук Гоголь Т.В. підведено підсумки і проведено залікові заняття з випускними 2 СТН курсів спеціальностей «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», а також 4 курсу спеціальності «Менеджмент» ОС «Бакалавр» денної та заочної форм навчання. Варто зазначити, що більшість студентів визнають – під час дистанційного навчання роботи в них побільшало, і це не рахуючи зусиль, яких довелося докласти для перетворення свого помешкання в повноцінну навчальну аудиторію, проте страшенно не вистачає живого спілкування з одногрупниками, тому здобувачі вищої освіти почали по справжньому цінувати ті моменти, які відбулися в університеті.

НПП кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності проводять заліки та іспити згідно графіків сесії. Так, завідувачем кафедрою доктором економічним наук, професором Волощук К.Б. та кандидатом економічним наук, доцентом Заходим М.В. проведено захист курсових робіт та іспити з навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» студентів 2 СТН і 4 курсу спеціальності «Економіка» та «Стратегія і розвиток бізнесу» 2 СТН і 4 курсу спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» денної форми навчання. В обговорюванні курсових робіт приймали участь доктор економічних наук, доцент Корженівська Н.Л. та кандидат економічних наук, доцент Коваль Н.В.

За результатами модульної контрольної роботи кандидатом економічним наук, доцентом Добровольською Е.В. проведено атестацію студентів 4 курсу спеціальності "Менеджмент" з навчальної дисципліни «Державне регулювання економіки», а також студентів 1 СТН курсу спеціальності "Економіка" і 2 СТН курсу спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" з дисципліни "Капітал підприємства: формування та використання".

В період карантину викладачі університету продовжують удосконалювати свої професійні здібності. Так, з 29 травня по 30 травня на базі Національного педагогічного університету імені П.П. Драгоманова доцент кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Заходим М.В. пройшла курси підвищення кваліфікації за темою «Створення дистанційного курсу в середовищі Classroom», а також була учасником Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві».

В умовах карантину продовжується навчально-методична робота науково-педагогічних працівників економічного факультету. 04 червня 2020 р. відбулось чергове засідання методичної комісії економічного факультету у дистанційному режимі з використанням платформи ZOOM. На засіданні розглянуто питання організації навчально-методичної роботи факультету. Поряд з цим, рекомендовано до розгляду на науково-методичній раді університету підготовлені науково-педагогічними працівниками факультету навчально-методичні праці.

Загалом можна сказати, що новітні форми навчання та спілкування зі студентами, що зумовлені умовами карантину, для науково-педагогічних працівників будуть слугувати позитивним досвідом у їх подальшій роботі, можливістю для подальшого розвитку.

Декан економічного факультету,
доктор економічних наук, професор
Микола Місюк