Економічний факультет: дистанційне навчання – необхідна складова освітнього процесу

За умови дистанційного навчання активна роль викладача не зменшується, оскільки він має визначити рівень знань здобувача та прийняти рішення щодо коригування програми навчання з тим, щоб домогтися найкращого засвоєння пройденого матеріалу.

За допомогою використання інформаційно-комунікативних технологій, які запроваджені в освітньому середовищі економічного факультету, підтримується регулярний контакт студента з викладачем, у тому числі відеозв'язок, здобувачі вищої освіти одержують структурований навчальний матеріал, представлений в електронному вигляді.

Викладачі економічного факультету всебічно використовують різні засоби та методи дистанційного навчання, що однозначно мають позитивний вплив на студента, це передусім: підвищення творчого та інтелектуального потенціалу за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, вміння самостійно приймати відповідальні рішення, тощо.

Впродовж минулого тижня доктором економічних наук, професором кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Чикурковою А.Д. було проведено лекційне і практичне заняття з навчальної дисципліни «Бізнес-планування підприємницької діяльності», відбулася консультація щодо написання курсових робіт з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування» для студентів 4 і 2 СТН курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент» ОС «Бакалавр», по завершенні якої студенти в індивідуальному порядку надавали інформацію щодо стану написання курсових робіт, отримали інформацію щодо особливостей їх оформлення та результатів попереднього оцінювання на основі перевірки програмою «Антиплагіат». Асистентом кафедри Гоголь І.А. проведено дистанційні заняття з дисципліни «Маркетинг стартапів», заслухано презентації студентів, надано консультації щодо складання заліку з дисципліни.

В контексті нових вимог до організації навчального процесу в період карантину відбулися лекції доктора економічних наук, професора кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Волощук К.Б. з навчальних дисциплін «Соціальна відповідальність» для магістрів та бакалаврів спеціальностей «Економіка» та «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», проведено консультації з виконання курсових робіт з предмету «Стратегія і розвиток бізнесу». Доцентом кафедри Заходим М.В. проведено заняття з дисципліни «Національна економіка» для студентів економічного факультету 2 та 3 курсів спеціальності «Облік та оподаткування», де ключовими питаннями була політика економічного зростання в національній економіці, так як це є одна з найважливіших проблем кожної держави в період пандемії. Доцентом Чорнобай Л.М. проведено виховну роботу зі студентами.

14 травня відбулось засідання методичної комісії факультету у дистанційному режимі з використанням платформи ZOOM. На засіданні розглянуто важливі питання навчально-методичної роботи. Поряд з цим, рекомендовано до розгляду на науково-методичній раді університету підготовлені науково-педагогічними працівниками навчально-методичні праці.

Варто зауважити, що студенти активно долучилися до дистанційної  форми, удосконалюючи навички командної роботи, вміння бути творчими і гнучкими, що в цілому сприятливо позначиться на їх особистому розвитку, умінні організовувати особисту працю для досягнення успішного результату.

Декан економічного факультету,
доктор економічних наук, професор
Микола Місюк