Дистанційне навчання в організації освітнього процесу

Заклади освіти продовжують працювати з використанням технологій дистанційного навчання, усю інформацію про зміни в освітніх процесах, які відбуваються через карантин та відповіді на найбільш поширені запитання студенти можуть знайти на сайті ПДАТУ, сторінках підрозділів університету у Facebook, зокрема і економічного факультету.

Науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування в умовах дистанційної взаємодії організували і провели для майбутніх фахівців комплексне навчання, яке передбачає повне інформаційне, методичне й консультативне забезпечення освітнього процесу, використовуючи сучасні інформаційні технології, з дисциплін: «Організація агробізнесу і підприємництва» з метою підготовки бізнес-планів до презентації; «Основи ділової комунікації» задля здобуття навичок, планування та проведення індивідуальних і колективних ділових комунікацій спілкування в умовах конфліктної взаємодії, ідентифікування психологічного типу співрозмовника за вербальними і невербальними засобами, ведення ділової комунікації з різними типами співрозмовників для студентів 3 курсу спеціальностей «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування».

Для студентів 2 СТН курсів спеціальностей «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування» проведено заняття з дисциплін: «Державне та регіональне управління» на тему «Центральні органи виконавчої влади в Україні, регіональні органи державного управління»; «Планування розвитку територій» на тему «Вимоги до формулювання місії і цілей розвитку території».

В результаті занять було дано відповіді на запитання студенів, які виникли під час самостійного опрацювання теоретичного матеріалу, надано рекомендації щодо виконання практичних завдань.

Доцент кафедри менеджменту,
публічного управління та адміністрування,
кандидат економічних наук
Тетяна Гоголь