Дистанційне навчання студентів економічного факультету триває

Попри складну епідеміологічну ситуацію в країні та неможливість навчатися у звичному режимі, науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Подільського державного аграрно-технічного університету успішно напрацьовують навчально-методичну базу для раціональної реалізації алгоритму дистанційного навчання. Викладачі кафедри активно використовують всесвітню мережу для навчання здобувачів вищої освіти: надсилають групові й індивідуальні завдання в соціальних мережах; листуються зі студентами електронною поштою; за допомогою сучасних ґаджетів і відповідного програмного забезпечення пояснюють складний для самоопрацювання навчальний матеріал; завантажують фото, навчальне відео на освітні платформи тощо.

7 травня 2020 року асистент кафедри, кандидат економічних наук Гоголь Інна Анатоліївна провела дистанційні заняття з дисципліни «Маркетинг стартапів» на теми: «Теоретичні основи розвитку стартапів» та «Створення власного віртуального стартапу. Презентація проекту» зі студентами-магістрами першого року навчання спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Також було проведено дистанційні заняття з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств» зі студентами 2 СТН заочної форми навчанні інституту дистанційної освіти ПДАТУ спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" на теми: «Організаційно-правові основи менеджменту ЗЕД» та «Стратегічний менеджмент ЗЕД. Державне регулювання ЗЕД».

Надано консультації щодо складання заліку з дисципліни «Маркетинг стартапів» зі студентами-магістрами першого року навчання заочної форми навчанні інституту дистанційної освіти спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Викладачі кафедри заохочують здобувачів вищої освіти й до самостійного створення мережного контенту − текстів, презентацій, відеозаписів й інших освітньо-наукових матеріалів, які можна перевірити й оцінити.

Бажаємо успішного засвоєння знань, стійкого імунітету й міцного здоров`я!

Асистент кафедри менеджменту,
публічного управління та адміністрування,
кандидат економічних наук
Інна Гоголь