Обговорення освітньо-професійних програм зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

16 лютого 2023 року проєктна група освітньо-професійних програм зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ініціювала проведення круглого столу зі стейкхолдерами. Метою круглого столу було обговорення проєктів оновлених освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освітизі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

В обговорені взяли участь начальник сервісного центру обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Оксана Драбик, начальник відділення АТ «Укрексімбанк» в м. Кам’янець-Подільський Іванна Ушакова, директор виробництва ТОВ «Український кристал»                     м. Кам’янець-Подільський Дмитро Степанков, директор навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів Микола Місюк, гарант освітньо-професійних програм Володимир Рудик, члени проєктної групи Андрій Зеленський та Віталій Лаврук, співробітники кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем Віталій Волощук, Віта Гаврилюк, Юлія Гайбура, Андрій Печенюк, Павло Сенищ, Павліна Фугело та Світлана Оганесян, представники студентського самоврядування навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів та здобувачі вищої освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», випускники минулих років.

За результатами зустрічі було узгоджено низку пропозицій стейкхолдерів, які були враховані під час розроблення кінцевої редакції освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на наступний навчальний рік. На завершення круглого столу гарант освітньо-професійних програм, завідувач кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем Володимир Рудик подякував усім присутнім за участь та запропоновані рекомендації щодо оптимізації освітньо-професійних програм зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Для  надання додаткових імпульсів щодо підвищення якості підготовки фахівців у сфері фінансів, банківської справи та страхування було прийнято рішення про запровадження регулярних круглих столів між випусковою кафедрою та ключовими стейкхолдерами. Наступна зустріч буде присвячена визначенню пріоритетних напрямків підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти та розгляду можливості впровадження окремих елементів дуальної освіти в систему підготовки фахівців зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» в Закладі вищої освіти «Подільський державний університет». 

  

Завідувач кафедри фінансів,
банківськоїсправи, страхування та електронних
платіжних систем Володимир Рудик