Проведено онлайн заняття по вивченню вірусних захворювань

В теперішніх умовах карантин, згідно розпоряджень Міністерства освіти і науки України заняття можуть проводитись тільки дистанційно. Для цього на кафедрі агрохімії, хімічних та загальнобіологічних дисциплін інституту агротехнологій і природокористування використовують сучасні технології.

Важливо, що дистанційне навчання має бути збалансованим і давати студентам можливість досягти результату навчання, а не просто "закрити тему". Варто підібрати для цього відповідні форми, які не будуть обмежуватись виключно написанням письмових робіт. Тому ще на початку карантину студенти 1, 2 СТН курсів та 2 курсу спеціальності 201 «Агрономія» та 1 СТН спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство» одержали теоретичний матеріал на навчальній платформі Moodle та через програму Viber з дисциплін кафедри "Фізіологія", "Мікробіологія". А для відео спілкування студентам найзручніше було використовувати програми Zoom, facebook.

Детальне вивчення матеріалу з цих дисциплін є потрібне не тільки для підготовки спеціалістів з вказаних спеціальностей, але і з огляду на те, що знаходячись на карантині ми почали більше цікавитись інформацією стосовно мікробіології, мікроскопічних організмів і, зокрема, вірусів: їх проникненню в інші живі організми, розмноженню там, та поширенню інфекції; з'ясуванню різниці між вірусними і бактеріальними інфекціями; методами дезінфекції від вірусних та бактеріальних інфекцій; запобіганню поширенню збудників вірусних і бактеріальних інфекцій в зовнішньому середовищі; яка різниця між збудниками, які вражають рослини, тварини і людей; як змінюється фізіологічна діяльність організмів, які уражаються бактеріальною і вірусною інфекціями.

Метою проведеного онлайн спілкування було відповісти на запитання студенів,які виникли під час самостійного опрацювання теоретичного матеріалу, провести усне опитування студентів, результати якого будуть враховані при проведенні заліку та екзамену.

Доцент кафедри агрохімії,
хімічних та загальнобіологічних дисциплін,
к.с.-г.н. Пустова З.В.