Онлайн семінар «Відновлення родючості ґрунтів за допомогою мікробних препаратів»

Розширене відтворення родючості ґрунтів, розробка високоефективних ресурсозберігаючих агротехнологій, охорона довкілля – основні проблеми сучасного землеробства. Створення таких технологій передбачає розв'язання проблем трансформації гумусу, макро- і мікроелементів у ґрунті.

Питанню мікробіологічного оздоровлення ґрунтів, виробництва та внесення в ґрунт мікробних препаратів, з метою повернення ґрунту його природної мікрофлори, приділяється достатньо уваги в таких країнах, як США, Японія, Угорщина, Франція і ін.

Сільське господарство України функціонує у стані від'ємного балансу гумусу, а також фосфору, азоту та інших поживних речовин, а тому, істотним резервом підвищення продуктивності рослинництва є широке застосування біопрепаратів на основі вільноживучих, асоціативних, симбіотрофних азотфіксуючих, фосфатмобілізуючих мікроорганізмів, а також препаратів бінарної дії, з поєднанням різних штамів мікроорганізмів. Ці та інші питання були обговорені на студентському онлайн семінарі проведеному на платформі Zoom 15 березня 2021 року серед студентів 1, 1 стн, 2, 2 стн, 1 курсу магістратури спеціальностей 201 Агрономія та 202 «Захист і карантин рослин».

Перед студентами з доповіддю виступила заступник директора відділу продажів, ТОВ «АГРОХІМ-ПАРТНЕР» Морська Валентина Володимирівна, яка розповіла про позитивний досвід застосування препаратів мікробіологічного походження на різних сільськогосподарських культурах: сої, ріпаку, кукурудзі, пшениці, житу, картоплі в господарствах областей України, які належать до різних кліматичних зон.

Студенти почули відповіді та роз'яснення на запитання, розповіли про особливості обробітку ґрунтів тієї місцевості, в якій вони мешкають. Нові знання та навички майбутні фахівці застосують у своїй практичній професійній діяльності.

Доцент кафедри АХЗБД
Зоя Пустова