Науково-педагогічні працівники факультету агротехнологій і природокористування вдосконалюють свої наукові і професійні компетентності

На сьогодні у світі накопичено значний досвід впровадження систем дистанційного навчання, які використовують сучасні телекомунікаційні технології. Вітчизняний та закордонний досвід розвитку системи освіти вказує на те, що майбутнє її пов'язано з використанням дистанційного навчання.

На кафедрах факультету агротехнологій і природокористування завершуються заняття і триває підготовка до сесії на не випускних курсах, проводять наукові дослідження і займаються самоосвітою.

Обстеження посівів озимого ріпаку в базовому господарстві (філії кафедри рослинництва і кормовиробництва) «Козацька долина» Дунаєвкцького району Хмельницької області було проведено професором, доктором с.-г. наук Бахматом М.І.

Докторантом кафедри рослинництва і кормовиробництва кандидатом с.-г. наук Климишеною Р.І. проводиться наукова робота по ярому ячменю. Зокрема, визначено площу листкової поверхні рослин у фази "кущіння" та "вихід у трубку" залежно від строків сівби.

Триває підготовка до проведення III Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Інноваційні технології в рослинництві», яка відбудеться 5 липня 2020 року, доктором с.-г. наук Хоміною В.Я. та кандидатом с.-г. наук Климишеною Р.І. Публікації в онлайн збірнику безкоштовні, висвітлюють наукові розробки як досвідчених науковців, так і молодих вчених та студентів.

Завершено стажування у Кам'янець-Подільському національному університеті ім. І. Огієнка викладачами кафедри агрохімії, хімічних та загальнобіологічних наук доцентами: кандидатом геогр. наук Ямборак Р.С. та кандидатом с.-г. наук Коваль Т.В. Ними також подано до друку тези «Вплив техногенного навантаження на якість продукції бджільництва» для участі у міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми урбоекосистем».

Доцент, кандидат с.-г. наук Пустова З.В. взяла участь у вебінарі на тему «Публікації в міжнародних виданнях», який відбувся 8 червня 2020 року.

Ключові аспекти вебінару:

  • Web of Science Group: можливості для дослідника;
  • Web of Science Core Collection: пошук інформації за темою, оцінка наукової літератури, пошук партнерів та грантів, пошук та аналіз видання для публікації;
  • оформлення рукопису за форматом обраного видання;
  • популяризація своїх здобутків;
  • сервіс Publons: можливості для дослідника.

Лектор – експерт з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics, науковий співробітник відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України кандидат біологічних наук Ірина Тихонкова. У вебінарі можна було отримати відповіді на такі запитання. Основні етапи публікаційного процесу. З чого починається хороша публікація? На що звернути увагу при оформленні манускрипту. В яких виданнях варто публікуватися і чому. Чи можна опублікуватися безкоштовно? Як швидко мою статтю надрукують? Як перенести рецензування? Чому мою роботу відхилили? Хто може допомогти з написанням роботи? Перевірка індексації видання у Web of Science Core Collection.

В.о. декана факультету
агротехнологій і природокористування
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Данило Плахтій