На факультеті агротехнологій і природокористування проводиться підсумковий контроль знань

Протягом минулого тижня на факультеті агротехнологій і природокористування, у зв'язку із коронавірусною пандемією, тривали онлайн заняття, дистанційно розпочалась сесія.

Так, викладачі кафедри рослинництва і кормовиробництва працюють відповідно затвердженого графіка навчального процесу, за дистанційною формою. Зокрема, доктором сільськогосподарських наук, професором Бахматом М.І. проведено залік у студентів спеціальності 201 «Агрономія» з дисциплін «Біоенергетичні рослинні ресурси» та «Буряківництво» на 4 курсі денної та 3 СТН і 5 курсах заочної форма навчання. Доктор сільськогосподарських наук, професор Гораш О.С. успішно провів екзамен з дисципліни «Селекція і насінництво сільськогосподарських культур» у студентів спеціальності 201 «Агрономія» 4 курсу денної та 3 СТН заочної форм навчання. Для студентів 1 курсу ОС "Магістр" денної форми навчання спеціальності 201 "Агрономія" кандидат сільськогосподарських наук, асистент Климишена Р.І. та кандидат сільськогосподарських наук доцент к.с.-г.н. Вільчинська Л.А. провели онлайн консультацію по написанню курсової роботи з дисципліни "Агробіологічне обґрунтування технологій вирощування сільськогосподарських культур".

Тривають онлайн заняття і на кафедрі агрохімії, хімічних та загальнобіологічних дисциплін. Кандидат сільськогосподарських наук, доцент Коваль Т.В. і кандидат сільськогосподарських наук, асистент Овчарук О.В. провели заняття з дисципліни «Ботаніка» для студентів-першокурсників спеціальності 201 «Агрономія». У студентів 2 СТН курсу спеціальності 201 «Агрономія» успішно пройшов залік з дисципліни «Мікробіологія з основами вірусології», який провела кандидат сільськогосподарських наук, доцент Пустова З.В.

Кандидатом сільськогосподарських наук, асистентом кафедри екології, карантину і захисту рослин Бурдигою В.М. було проведено практичне заняття на тему: «Методи та техніка наукових досліджень» з предмету «Основи наукової діяльності» на 3 курсі спеціальності 101 «Екологія».

На кафедрі садівництва і виноградарства, землеробства та ґрунтознавства кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом Хомовим М.М. дистанційно проведені лекції за темою: «Розробка системи удобрення в сівозміні на ґрунтах першої та другої еколого–технологічних груп» студентам 1 ОС магістри курсу спеціальності 201 «Агрономія» з предмету «Зональні системи землеробства». А кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом кафедри Мулярчук О.І. у студентів 2 СТН курсу спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство» проведено залік з дисципліни «Технологія зберігання та первинна обробка плодово-ягідної продукції». Середній бал підсумкового контролю 4,0.

В.о. декана факультету
агротехнологій і природокористування,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Данило Плахтій