Факультет агротехнологій і природокористування: підведено підсумки навчального року

В зв'язку карантинними обмеженнями, цьогорічне проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей факультету відбувається онлайн.

Так, на кафедрі садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою 25 червня здобувачі вищої освіти складали ЄДКІ по спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» денної форми навчання. Провела іспит комісія у складі: голови комісії, доктора сільськогосподарських наук, доцента, завідувача кафедри М'ялковського Р. О. та членів комісії: доцента, кандидата сільськогосподарських наук Безвіконного П.В.; асистента, кандидата сільськогосподарських наук Петрище О.І. Студенти показали високий рівень фахових компетентностей, продемонструвавши високий якісний результат.

Також 26 червня комісія у тому ж складі провела ЕК іспит студентів ОС «Бакалавр» по спеціальності «Лісове і садово-паркове господарство» заочної форми навчання. Майбутні фахівці успішно склали іспит. Однією з пропозицій екзаменаційної комісії було продовжити практику проведення щорічних студентських наукових конференцій та круглих столів з питань садово-паркового господарства з подальшою публікацією кращих робіт в спеціальному збірнику студентських наукових праць.

Крім цього, 25 червня відбулось засідання вченої ради факультету, яке відбулось з дотриманням вимог карантину. Були розглянуті питання згідно порядку денного. Заслухано доповідь та затверджено звіт за 2019-2020 навчальний рік заступника декана з виховної роботи, доцента кафедри агрохімії, хімічних та загальнобіологічних дисциплін, кандидата сільськогосподарських наук Пустової З.В. на тему «Стан та шляхи удосконалення виховної роботи на факультеті».

Завідувач кафедри рослинництва і кормовиробництва, професор, доктор сільськогосподарських наук Бахмат М.І. довів інформацію про роботу кафедри за минулий навчальний рік, зосередивши увагу на методичній і науковій роботі.

Про особливості та завдання вступної кампанії, підготовку до 2020-2021 навчального року доповів в.о. декана, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Плахтій Д.П.

Відбулось також затвердження звітів і рейтингів кафедр інституту.

В.о. декана факультету
агротехнологій і природокористування,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Данило Плахтій