Факультет агротехнологій і природокористування: навчання за онлайновою формою триває

Сучасна епідеміологічна ситуація та перебування на карантині змушує всіх без винятку підлаштовуватися до реалій та продовжувати опановувати дистанційний режим освітнього процесу.

В багатьох країнах світу така форма навчання вже давно займає окремий щабель та має неабияку популярність. В теперішніх умовах загальнонаціонального карантину українські університети також перейшли на онлайнову форму навчання.

Так, минулого тижня на кафедрі рослинництва і кормовиробництва доктором с.-г. наук, професором Горашем О.С. був проведений вебінар з дисципліни «Генна інженерія» студентам-агрономам 2 СТН курсу на тему «Аналіз схем інтеграції генів в клітини еукаріот», проведено лекційні заняття з дисципліни на 2 СТН, 3 СТН та 4 курсах спеціальності 201 «Агрономія» заочної форми навчання.

На кафедрі садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою кандидатом с.-г. наук, доцентом Кушнірук Т. М. студентам 3 курсу спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» була проведена консультація з написання курсової роботи по дисципліні "Оцінка земель". З дисципліни "Картографія" було проведено опитування по темам лекційних занять "Способи картографічного зображення" та "Специфіка застосування різних способів зображення". З дисципліни "Фотограмметрія та дистанційне зондування" опрацьовано тестові завдання.

Доцент кафедри садівництва і виноградарства, землеробства та ґрунтознавства, кандидат с.-г. наук Хомовий М.М. дистанційно провів лекції за темами «Хімічна меліорація земель. Розрахунок норм вапна в сівозміні для вапнування кислих та гіпсування лужних ґрунтів», «Полезахисні лісосмуги. Підбір і розрахунок необхідної кількості посадкового матеріалу» на 2 СТН курсі спеціальності 201 «Агрономія» стаціонарної форми навчання з дисципліни «Сільськогосподарські меліорації».

Викладачі кафедри агрохімії, хімічних та загально-біологічних дисциплін також працюють онлайн використовуючи різні програми. Завідувач кафедри, кандидат хім. наук, доцент Роговик Л.Й. провів лекційні заняття з «Органічної хімії» на перших курсах денної форми навчання спеціальностей 211 «Ветеринарна медицина», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

На кафедрі екології, карантину і захисту рослин кандидатом с.-г. наук, асистентом Козіною Т. В. на 2 курсі спеціальності 101 «Екологія» з дисципліни "Ландшафтна екологія" проведено лекційне заняття на тему "Природні ландшафтно-екологічні фактори", теоретично опрацьовано лабораторне заняття за темою "Сутність природно-ресурсного потенціалу геосистем". На 1 курсі магістратури спеціальності 101 «Екологія» з дисципліни "Системний аналіз якості навколишнього середовища" відбулося лабораторне заняття на тему "Моделювання і аналіз". Кандидатом с.-г. наук, асистентом Бурдигою В. М. було проведене практичне заняття за темою «Вимірювання та вимірювальні прилади» з предмету «Основи наукової діяльності» на 3 курсі спеціальності 101 «Екологія» стаціонарної форми навчання. Студентам надано матеріал для самостійного опрацювання.

В.о. декана факультету агротехнологій
і природокористування,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Данило Плахтій