Факультет агротехнологій і природокористування: навчальний процес не зупиняється

Попри те, що в університеті введено заходи запобігання розповсюдження захворювання на коронавірус COVID-19, на факультеті агротехнологій і природокористування освітній процес не зупиняється.

Викладачі кафедр продовжують читати лекційні, та проводити лабораторно-практичні заняття із студентами університету, хоча заняття переведено у віртуальну площину, у віддаленому режимі.

Працівники кафедр разом із студентами опановують нові методи викладання, які включають у себе окрім використання платформи "Moodle", як базової для розміщення навчально-методичних матеріалів для здобувачів вищої освіти нашого університету, також і широке застосування різноманітних хмарних сервісів для організації ефективної роботи суб'єктів освітнього процесу з будь-якого місця, де є доступ до мережі Інтернет.

Так, науково-педагогічними працівниками кафедри екології, карантину і захисту рослин проведено у дистанційному режимі навчальні заняття з дисциплін: «Гідрологія» (2 курс спеціальність «Екологія»), «Експертна діяльність в екології», «Системний аналіз якості навколишнього середовища» (1 курс магістратура спеціальність «Екологія»), «Основи екології» (1 курс усіх спеціальностей університету), «Агрофармакологія» (3 курс спеціальність «Агрономія»), «Гербологія» (2; 2 СТН; 3 (заочна форма) курси спеціальність «Агрономія»).

На кафедрі садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою для студентів 1 СТН, 2 СТН та 1 курсу магістрів було надано методичні вказівки для виконання курсових робіт, а саме по дисципліні «Декоративне розсадництво і насінництво» для 1 СТН курсу, «Садово-паркове будівництво» для 2 СТН курсу та «Дендропроектування» для 1 курсу ОС Магістр. В разі виникнення питань студенти одержували відповідні пояснення. Оцінювання студентів відбувається за допомогою тестів з дисциплін, вивчення яких завершується заліком.

В. о. декана факультету агротехнологій
і природокористування,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Данило Плахтій