Зустріч зі стейкхолдерами кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: обговорення освітніх програм

Обов'язковим елементом підготовки викосокваліфікованих фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти є практична підготовка та закріплення набутих теоретичних знань. Якісна підготовка освітніх професійних та наукових програм є одним з чинників досягнення успішного навчання та набуття професійних навичок. Забезпечення програмних компетентностей та досягнення програмних результатів навчання здобувачами вищої освіти стає можливим завдяки взаємодії науково-педагогічних кадрів, підприємців та роботодавців, випускників і студентів.

З метою залучення до конструктивної дискусії стейкхолдерів, обговорення освітніх програм та підсилення практичної спрямованості підготовки фахівців спеціальностей 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність» 29 листопада 2022 року кафедрою економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності було проведено круглий стіл. Під час зустрічі гаранти освітніх програм кафедри Микола МІСЮК (програми «Економіка») та Катерина ВОЛОЩУК (програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») разом з Миколою ПРУДИВУСОМ, ФОП «Прудивус СМ»  та членами робочих груп обговорили питання вдосконалення освітньо-професійних програм, зокрема зміст деяких освітніх компонентів, необхідних для якісної підготовки майбутніх фахівців, а також питання працевлаштування студентів. Було наголошено, що запропоновані програми укладені відповідно до вимог стандартів вищої освіти та відповідають побажанням здобувачів освіти. Стейкхолдер висловив пропозиції щодо розширення перспектив співпраці. Отримана корисна інформація під час обговорення слугуватиме основою для вдосконалення змісту та якості освітніх програм вище зазначених спеціальностей.

 

Інформацію підготувала
завідувач кафедри економіки, підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності
Наталія КОРЖЕНІВСЬКА