Здобуття спеціальності інженер-технолог харчової промисловості

Сьогодні наш університет готує чимало висококваліфікованих фахівців. Планується відкриття нових спеціальностей.
Саме тому постійно звертається увага на надання якісних послуг, що залежать від кадрового забезпечення  освітніх програм. Однією  із них є спеціальність 181 «Харчові технології», яка є завжди актуальною. Сьогодні професія інженера технолога харчової промисловості найбільш затребувана на ринку праці, адже харчування – невід’ємна частина нашого життя, необхідна як повітря, що приносить море задоволень, робить нас працездатними, здоровими і щасливими. Цій сфері завжди приділяється найпильніша увага, а фахівці в галузі організації харчування і виробництва харчових продуктів завжди мали і матимуть високий соціальний статус.

Якісна підготовка здобувачів вищої освіти у сфері виробництва харчових виробництв на теперішній час є важливим завданням. Саме тому викладачі підвищують рівень знань та отримують нові спеціальності. Завідувач кафедри  харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції  професор Тетяна ПРИЛІПКО  і асистент цієї ж кафедри доцент Володимир КОСТАШ з вересня 2021 були здобувачами заочної  форми навчання другого рівня вищої освіти (магістр)  за спеціальністю 181- «Харчові технології» у Білоцерківському національному аграрному  університеті.  Завершилось навчання складанням 5 грудня державного іспиту і 12 грудня успішного захисту дипломних робіт: «Удосконалення технології виробництва м’ясних напівфабрикатів» (Тетяна ПРИЛІПКО) та «Аналіз і удосконалення технології  виробництва варено-копчених ковбас» (Володимир КОСТАШ).  

image002

image003