ВІДБУЛИСЯ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АСПІРАНТІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

04 жовтня 2022 року відбулися загальні збори аспірантів Закладу вищої освіти «Подільський державний університет». Під час заходу перед учасниками виступили проректорка з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності Оксана БЯЛКОВСЬКА, завідувачка аспірантури, докторантури Наталія ФЕДОРЧУК та голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Юлія ГОРЮК. Молодих науковців ознайомили із особливостями процесу навчання, детальною інформацією про наукові, освітні та професійні можливості.

Проректорка з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності Оксана БЯЛКОВСЬКА привітала зі вступом до аспірантури усіх присутніх здобувачів першого року навчання. Зокрема вона зазначила, що  «Подільський державний університет» – це столітні традиції і новітні розробки.  Тут працюють висококваліфіковані науково-педагогічні працівники. А аспіранти є невід’ємною частиною академічної спільноти Закладу вищої освіти «Подільський державний університет».

Звертаючись до аспірантів, Оксана БЯЛКОВСЬКА також відзначила, що сьогодні молоді дослідники демонструють потяг до нових знань, відкриттів і мають безліч перспектив у створенні успішної кар’єри науковця. Також вона наголосила,  що під час навчання в аспірантурі здобувачі матимуть можливість стати успішним менеджерами і допомогти Україні інтегруватися у міжнародний інтелектуальний простір, адже адаптація освітнього і наукового процесу до найсучасніших світових вимог є одним із основних пріоритетів ЗВО «ПДУ».

Окрім того, завідувачка аспірантури, докторантури Наталія ФЕДОРЧУК проінформувала аспірантів першого року навчання про освітню і наукову складові частини навчання в аспірантурі, особливості щодо оформлення індивідуального плану освітньо-наукової програми підготовки аспіранта, види кредитних годин та особливості самостійної роботи. Також наголосила, що відділ завжди відкритий до співпраці зі здобувачами вищої освіти доктор філософії та відповіла на запитання молодих науковців-дослідників.

Голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Юлія ГОРЮК докладно та інформативно розповіла аспірантам про роботу товариства, нюанси друку наукових статей у фахових виданнях, форми навчання, стипендії тощо.

Кожен аспірант був ознайомлений із  Положенням про академічну доброчесність Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» та Декларацією про дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти у нашому закладі. Саме ці документи регламентують чітке і неухильне дотримання принципів академічної доброчесності та передбачають формування високої академічної культури у здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії.

 

Завідувачка аспірантури, докторантури Наталія ФЕДОРЧУК