Проведено засідання вчених рад факультетів та інститутів університету

Попри введенні обмеження у зв'язку з пандемією COVID-19 освітній процес у Подільському державному аграрно-технічному університеті не припиняється ні на мить. Так, минулого тижня проведено засідання вчених рад факультетів та інститутів університету.

13 травня відбулося онлайн-засідання вченої ради економічного факультету. Питання порядку денного були наступні: особливості вступної компанії 2020; організація навчального процесу в період карантину; різне. По першому питанню виступив декан факультету Місюк М.В., який наголосив, що у зв'язку з карантином цьогорічна вступна кампанія буде проходити пізніше. Основний наголос зроблено на проведення профорієнтаційної роботи з абітурієнтами. Крім того, заслухано інформацію декана стосовно організації навчального процесу в умовах карантину. Було зазначено, що залікову сесію планується провести із врахуванням рекомендацій МОН і МОЗ України. Також на засіданні ради заслухано звіт доцента Кучера О.В. про проходження закордонного стажування; розглянуто рекомендації стосовно публікації науково-методичних матеріалів НПП факультету; затверджено освітньо-професійні і освітньо-наукові програми, рекомендовано на розгляд вченої ради університету. По всіх питаннях прийнято одноголосне рішення.

Вчену раду на факультеті агротехнологій і природокористування було проведено 15 травня. На розгляд було винесено питання про рекомендацію вченій раді університету затвердити освітньо-професійні програми спеціальностей, а саме: 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 203 «Садівництво і виноградарство», 206 «Садово-паркове господарство», 193 «Геодезія та землеустрій», 101 «Екологія». Доповідаючи по даному питанню в.о. декана факультету Плахтій Д.П. зазначив, що освітні програми оновлені робочими групами згідно вимог, по кожній із спеціальностей проведені круглі столи зі стейкхолдерами, тому вони можуть бути рекомендовані до затвердження на вченій раді університету. Члени вченої ради було прийнято одноголосне рішення по даному питанню. Також розглядалась освітньо-наукова програма спеціальності «Агрономія», після обговорення було прийнято одноголосне рішення про рекомендацію до затвердження даної програм на  вченій раді університету. 

15 травня 2020 року проведено засідання вченої ради інженерно- технічного факультету в дистанційному режимі із застосуванням програмного забезпечення Zoom. Під час засідання розглянуто освітньо-професійні програми освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр». Також члени ради ознайомилися з освітньо-науковою програмою спеціальності «Професійна освіта (аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)». Усі матеріали рекомендовано до розгляду і затвердження науково-методичній раді університету. Заслухано підсумки проведення І міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Перші наукові кроки – 2020», яка відбулася 16 квітня 2020 року. За результатами конференції підготовлено збірник тез доповідей, який рекомендовано до розгляду та затвердження на науково-методичній раді університету. Загалом засідання проведено організовано і плідно. Були активно обговорені всі питання порядку денного. Намічено подальший план роботи інженерно-технічного факультету.

Засідання вченої ради факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві відбулося також 15 травня 2020 року. На засіданні було розглянуто питання про підготовку факультету до літньої заліково-екзаменаційної сесії та  про підготовку факультету до здачі випускних іспитів в умовах карантину. Доповів голова вченої ради, доцент Цвігун О.А. В різному розглянули та рекомендували до розгляду та затвердження на науково-методичній раді університету освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня вищої освіти «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», «Кінологія», «Ветеринарна  медицина» та освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти  «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та «Ветеринарна медицина». Слухали інформацію завідувача кафедри гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби НПУ, доктора с.-г. наук, професора Супрович Т.М. щодо розгляду кандидатури С.В. Лайтер-Москалюк до присвоєння вченого звання доцента кафедри гігієни тварин та  ветеринарного забезпечення кінологічної служби Національної поліції України. Вчена рада факультету одноголосно рекомендувала до розгляду кандидатуру С.В. Лайтер-Москалюк щодо присвоєння вченого звання доцента.

В режимі Zoom-конференції 15 травня 2020 року проведено планове засідання вченої ради навчально-наукового інституту дистанційної освіти. Серед основного було розглянуто питання підведення підсумків роботи ННІДО за 2019-2020 навчальний рік та шляхи її поліпшення (доповідала директор інституту Ю.О. Волощук). Було позитивно відмічено навчально-методичні напрацювання і досягнення науково-педагогічних працівників кафедр інституту, здобутки в науковій діяльності, плідну роботу зі студентами, активну участь у виховних заходах тощо. В дискусії було визначено основні шляхи покращення роботи навчально-наукового інституту дистанційної освіти на майбутнє. Також, поряд з запланованими питаннями були розглянуті і ті, що стосуються впливу заходів щодо запобігання поширення коронавірусу COVID-19 на навчальний процес та умови проведення сесійного періоду. Учасники засідання ділились враженнями про роботу в дистанційному режимі, думками про позитивні та негативні сторони такого виду навчання У спільній дискусії, дійшли висновку, що досвід застосування нових технологічних досягнень, інноваційних методів викладання дисциплін загалом позитивно впливає на підготовку студентів, рівень їх знань та відповідальності, а також загалом на навчальний процес і рівень професіоналізму викладачів.

Пресцентр ПДАТУ
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.