Аспіранти спеціальності – 204 « Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» проводять лабораторні дослідження

Завдяки високій якості продукції птахівництва та швидкій окупності витрат, ця галузь в усіх країнах посідає пріоритетне місце серед галузей тваринництва. Зважаючи на швидкий розвиток птахівництва у мінливому ринковому середовищі та з метою пошуку шляхів покращення її ефективності, необхідно продовжувати наукові  дослідження. Аспірант кафедри харчових технологій виробництва  й стандартизації харчової продукції   Тарас ГАНЗЮК (керівник дисертаційної роботи  д.с.-г. н, професор Тетяна ПРИЛІПКО) відповідно до плану виконання дисертаційної роботи завершив проведення серії науково-господарських дослідів з розробки енергозберігаючих технологій  виробництва продукції  птахівництва на ТОВ «Волочиська Птахофабрика», Хмельницька область. Отримані результати опубліковані у фахових виданнях  України категорії «Б», в.т. ч.  у науковому  журналі «Подільський вісник» та закордонних виданнях. За схемою експериментальної частини роботи подальшим етапом було передбачено контрольний забій піддослідної птиці для лабораторних досліджень з метою вивчення біохімічних, гістологічних та мікробіологічних показників, якості мяса. Наукові  дослідження   аспіранта  є науково обґрунтованими і можуть бути рекомендовані до впровадження у виробництво.

 

Завідувач кафедри харчових технологій
виробництва й стандартизації харчової продукції
д. с.-г. н, професор Тетяна ПРИЛІПКО