Подільський державний аграрно-технічний університет

Навчально-науковий інститут енергетики

 

КАФЕДРИ:

 

Директор навчально-наукового інституту енергетики

Михайлова Людмила Миколаївна
кандидат технічних наук, професор

: (097) 374-01-58
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Заступник директора ННІЕ з навчальної роботи

Оленюк Олександр Анатолійович
кандидат технічних наук

: (097) 442-31-77
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Заступник директора ННІЕ з виховної та організаційної роботи

Вусатий Микола Вікторович

: (097) 118-60-86
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Заступник директора ННІЕ з наукової та міжнародної діяльності

Козак Олександр Володимирович
кандидат технічних наук

: (096) 458-84-51
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Секретар ННІЕ

Вільчинська Анжела Борисівна

: (067) 943-38-73
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Електронна адреса:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Навчально-науковий інститут енергетики як структурний підрозділ Подільського державного аграрно-технічного університету створений для підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі енергетики для забезпечення державного та недержавного секторів економіки.

Метою діяльності інституту є підготовка високоякісних фахівців та розроблення новітніх енергозберігальних технологій, електроенергетичних засобів, електротехнологій, систем автоматики, робототехніки, альтернативних систем електроживлення та їх впровадження у народне господарство.

Навчально-науковий інститут енергетики здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Освітні програми розробленні з урахуванням сучасних тенденцій галузі, з урахуванням досвіду закордонних ЗВО.

В структуру інституту входять 3 кафедри: електротехніки, електромеханіки і електротехнологій; енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту; фізики, охорони праці та інженерії середовища; науково-дослідна лабораторія «DAK GPS» та галузева науково-дослідна електротехнічна лабораторія в якій проводяться електротехнічні вимірювання в електроустановках та електрообладнанні до 1000 В при здійсненні робіт із забезпечення захисту життя та здоров'я громадян, контролю безпеки умов праці.

Лабораторія електротехнічних вимірювань надає послуги:

 • вимірювання опору заземлювальних пристроїв;
 • вимірювання питомого опору ґрунту;
 • вимірювання опору контактних з'єднань заземлювальних пристроїв;
 • вимірювання опору ізоляції кабелів до 1000 В;
 • вимірювання опору ізоляції електропроводки, електрообладнання та окремих апаратів до 1000 В;
 • вимірювання струму однофазного короткого замикання в мережі до 1000 В;
 • вимірювання опору ізоляції зварювальних трансформаторів;
 • оформлення паспорта заземлюючого пристрою.

Інститут енергетики має високий науковий потенціал, що зосереджений на дослідженні і визначенні шляхів зростання ефективності енергопостачання, енергоспоживання та енергозбереження.

Основні напрямки наукової роботи:

 • дослідження, моделювання та оптимізація систем електропостачання сільськогосподарських підприємств;
 • зменшення енерговитрат та автоматизація виробництва продукції тваринництва та птахівництва;
 • новітні методи енергозбереження в аграрному виробництві;
 • розроблення методів і електронних систем електромагнітної технології для лікування тварин та знищення шкідників;
 • розроблення систем контролю параметрів технологічних процесів;
 • розроблення та дослідження альтернативних систем енергопостачання.

Наукові праці співробітників навчально-наукового інституту енергетики щорічно публікуються у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор:

У наукометричній базі Scopus:

 • Hutsol T, Mykhaylova L, Kozak O, Kosulina N, Cherenkov A. Theoretical analysis of the adaptive system for suppression of the interference concentrated on a spectrum, Industrial and technology systems: electrical engineering and industrial electronics, № 2/1(40), 2018 UDC 621.375 DOI: 10.15587/2312-8372.2018.126356
 • L. Mihajlova , O. Kozak N. Kosulina, P. Potapsky,A. Cherenkov, Determinig the parameters of the acoustic system for the primary treatment of wool., Eastern-European Journal of enterprise technologies, 2018, 3/5. (93). Index Scopus, CrossRef, Copernicus and ot. p. 78. (p. 61-68)
 • L. Mihajlova , A. Ryd, N. Kosulina, P. Potapsky, A. Cherenkov, Determining the electromagnetic field parameters to kill flies at livestock facilities, Eastern-European Journal of enterprise technologies, 2018, 4/5. (94). Index Scopus, CrossRef, Copernicus and ot. p. 88. (p. 53-60).
 • L. Mihajlova, O. Domina, D. Lunin, O. Niskodovska, O. Barabash, O. Balynska, Y. Paida, Algoritm for selecting the winning strategies in the processes of managing the state of the system "Supplier – Consumer" in the presence of aggressive competitor Eastern-European Journal of enterprise technologies           2018, 6/3. (96). Index Scopus, CrossRef, Copernicus and ot. p. 84. (p. 48-61).
 • L. Mihajlova, I. Lutsenko, H. Kolomits, A. Kuzmenko, Improving management efficiency in buffering systems using proactive demand forecasting indicators, Eastern-European Journal of enterprise technologies, 2019, 3/4. (99). Index Scopus, CrossRef, Copernicus and ot. p. 91. (p. 14-20)
 • Olenyuk, A., Kinzeryavyy, O., Kinzeriava, I., Sulkowsky, K. (2019). Steganographic Method of Bitwise Information Hiding in Point-Defined Curves of Vector Images. Advances in Intelligent Systems and Computing Advances in Computer Science for Engineering and Education, 478-486. Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-91008-6_48
 • Krzysztof Mudryk, Taras Hutsol, Marek Wrobel, Marcin Jewiarz, Barbara Dziedzic. (2019). ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT, 1568-1573.
 • Taras Hutsol, Volodymyr Ivanyshyn, Serhii Yermakov, Serhii Komarnitskyi. (2019). USAGE OF LOW-ENERGY ELECTROMAGNETIC FIELDS OF MARGINAL HIGH-FREQUENCY RANGE FOR RECONSTRUCTION OF THE INJURED BY INFECTIOUS MICROORGANISMS ANIMAL SKIN. INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION, 10(7), 739-757.

У наукометричній базі Web of Science:

 • Pantsyr, Y., Garasymchuk, I., Hutsol, T., Gordiychuk, I., Energy Parameters' Calculation of a Hybrid Heat Supply System for a Private House in the Conditions of Western Part of Ukraine, Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation: ICORES 2017, 765-780, (2017). DOI 10.1007/978-3-319-72371-6_75
 • Volodymyr Ivanyshyn, Ulyana Nedilska, Veronika Khomina, Rita Klymyshena, Vasil Hryhoriev, Oleg Ovcharuk, Taras Hutsol, Krzysztof Mudryk, Marcin Jewiarz, Marek Wróbel, Krzysztof Dziedzic. (2019). Prospects of Growing Miscanthus as Alternative Source of Biofuel. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation, 801-812.
 • Tetyana Kozina, Olena Ovcharuk, Ivan Trach, Viktoriya Levytska, Oleg Ovcharuk, Taras Hutsol, Krzysztof Mudryk, Marcin Jarosław Jewiarz, Marek Wróbel, Krzysztof. Dziedzic. (2018). Spread Mustard and Prospects for Biofuels. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation, 791-799.
Звіт про самоаналіз освітньої програми «Енергетика, електротехніка та електромеханіка» для другого (магістерського) рівня вищої освіти
Наказ про затвердження складу вченої ради навчально-наукового інституту енергетики
Склад вченої ради навчально-наукового інституту енергетики
Свідотства та сертифікати про стажування НПП інституту
Робочі програми
Атестат електротехнічної лабораторії
Список здобувачів освіти ОС «Магістр» спеціальності 141 «Енергетика, електротехніка та електромеханіка» які навчаються за індивідуальним графіком

Договори про створення філій кафедри електротехніки, електромеханіки і електротехнологій

Кам'янець-Подільський РЕМ
Дунаєвецький РЕМ
Новоушицький РЕМ
Кам'янець-Подільський ЦОК
ПП ВКФ «Будмонтажсервіс»
ДП «Контакт-Електро»
КП «Міськтепловоденергія»
ПАТ «Хмельницькобленерго»
Витяг з протоколу круглого столу студентського самоврядування, роботодавців студентів, робочої проектрої групи ОПП другого (магістерського) рівня спеціальності 141 «Енергетика, електротехніка та електромеханіка» від 12 квітня 2017 року
Витяг з протоколу круглого столу студентського самоврядування, роботодавців студентів, робочої проектрої групи ОПП другого (магістерського) рівня спеціальності 141 «Енергетика, електротехніка та електромеханіка» від 12 безерзя 2019 року

Методичні вказівки

До виконання курсового проекту з дисципліни «Електротехнології в АПК»
З підготовки дипломних проектів освітнього ступеня «бакалавр»
Щодо виконання та оформлення дипломної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Практика

Наказ «Про направлення на дослідницьку практику здобувачів вищої освіти навчально-наукового інституту енергетики»
Наказ «Про направлення на виробничу практику здобувачів вищої освіти інженерно-технічного факультету»
Графік проведення навчальних та виробничих практик
Програма науково-практичної конференції за результатами проходження виробничої експлуатаційної практики здобувачами вищої освіти денної форми навчання освітннього ступення «Магістр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Розпорядження «Про підготовку до конференції з виробничої практики»

Наказ «Про затвердження тем та керівників дипломних робіт здобувачів вищої освіти навчально-наукового інституту енергетики»
Наказ «Про допуск до захисту та призначення рецензентів дипломних робіт здобувачів вищої освіти навчально-наукового інституту енергетики»

 


Новини та події інститутуВідбувся перший науково-практичний семінар на тему «Агробіомаса України як енергетичний потенціал центрально-східної Європи»
Навчально-науковий інститут енергетики
П'ятниця, 17 січня 2020, 16:27

 
Перший заxист кваліфікаційниx робіт освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Навчально-науковий інститут енергетики
П'ятниця, 27 грудня 2019, 13:27

 
Профорієнтаційна робота кафедри енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту
Навчально-науковий інститут енергетики
Вівторок, 17 грудня 2019, 21:18

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Наступна > Кінець >>