204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва - ОС «бакалавр» на базі «фаховий молодший бакалавр»

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Економіка та організація аграрного виробництва
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Інформаційні системи і технології у фінансах
ВКФПМФК 1. Методи прийняття управлінських рішень
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Комунікації в публічній адміністрації
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Імунітет рослин
ВКФПМФК 1. Планування розвитку сільських територій та їх виробничо-господарських спеціалізацій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент в інформаційних системах та технологіях

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Апробація і впровадження інновацій в тваринництві
ВКФППК 1. Зоотехнічний облік у тваринництві
ВКФППК 1. Сучасні лабораторні дослідження в тваринництві
 
ВКФППК 2. Виробництво та оцінка якості кормів
ВКФППК 2. Сучасні технології виробництва кормів
ВКФППК 2. Технологія виробництва комбікормів та кормових добавок
 
ВКФППК 3. Товарознавство, стандартизація
ВКФППК 3. Міжнародна та регіональна стандартизація і сертифікація
ВКФППК 3. Стандартизація, сертифікація, метрологія та управління якістю
 
ВКФППК 4. Організація виробничих процесів
ВКФППК 4. Організація виробничих процесів в галузі
ВКФППК 4. Управління технологічними процесами на сучасних тваринницьких фермах
 
ВКФППК 5. Технологічний контроль якості і безпеки харчових продуктів
ВКФППК 5. Санітарія і гігієна виробництва харчових продуктів з основами НАССР
ВКФППК 5. Сенсорний аналіз харчових продуктів
 
ВКФППК 6. Технологія первинної переробки молока
ВКФППК 6. Сучасні технології отримання, зберігання, консервування молока
ВКФППК 6. Технологія виробництва і переробки екологічно чистої молочної сировини
 
ВКФППК 7. Технологія переробки туш тварин
ВКФППК 7. Інноваційні технології переробки м’яса
ВКФППК 7. Технологія продуктів забою тварин
 
ВКФППК 8. Менеджмент і маркетинг у тваринництві
ВКФППК 8. Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві
ВКФППК 8. Первинний облік у тваринництві
 
ВКФППК 9. Технологія виробництва продукції аквакультури
ВКФППК 9. Сучасні технології закритих водойм
ВКФППК 9. Ставкове рибництво