201 Агрономія - ОС «бакалавр» на базі «фаховий молодший бакалавр»

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Економіка та організація аграрного виробництва
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Інформаційні системи і технології у фінансах
ВКФПМФК 1. Методи прийняття управлінських рішень
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Комунікації в публічній адміністрації
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Імунітет рослин
ВКФПМФК 1. Планування розвитку сільських територій та їх виробничо-господарських спеціалізацій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Основи ветеринарного бізнесу
ВКФПМФК 1. Професійна юриспруденція, етика та комунікація

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Сільськогосподарські меліорації
ВКФППК 1. Геоінформаційні системи
ВКФППК 1. ГІС в агрономії
 
ВКФППК 2. Лікарські рослини
ВКФППК 2. Охорона ґрунтів
ВКФППК 2. Охорона та раціональне використання земель
 
ВКФППК 3. Рекультивація земель
ВКФППК 3. Типологія луків України
ВКФППК 3. Луки України
 
ВКФППК 4. Гербологія
ВКФППК 4. Генетичні рослинні ресурси
ВКФППК 4. Генобанки рослин
 
ВКФППК 5. Карантин рослин
ВКФППК 5. Адвентивні шкідливі організми
ВКФППК 5. Моніторинг поширення шкідників хвороб і бур’янів
 
ВКФППК 6. Біотехнологія
ВКФППК 6. Селекція і насінництво гетерозисних гібридів
ВКФППК 6. Селекція і насінництво с.-г. культур на гетерозисній основі
 
ВКФППК 7. Радіобіологія
ВКФППК 7. Картографія грунтів
ВКФППК 7. Основи земельного кадастру в агрономії
 
ВКФППК 8. Системи удобрення сільськогосподарських культур
ВКФППК 8. Енергозберігаючі технології зберігання та переробки продукції
ВКФППК 8. Енергоощадні технології в галузі зберігання та переробки продукції рослинництва