193 Геодезія та землеустрій - ОС «бакалавр» на базі «фаховий молодший бакалавр»

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Економіка та організація аграрного виробництва
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Інформаційні системи і технології у фінансах
ВКФПМФК 1. Методи прийняття управлінських рішень
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Комунікації в публічній адміністрації
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Імунітет рослин
ВКФПМФК 1. Планування розвитку сільських територій та їх виробничо-господарських спеціалізацій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Основи ветеринарного бізнесу
ВКФПМФК 1. Професійна юриспруденція, етика та комунікація

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Комп'ютерна графіка в землеустрої
ВКФППК 1. Дистанційний моніторинг земельних ресурсів
ВКФППК 1. Дистанційний моніторинг
 
ВКФППК 2. Геодезичні роботи при землеустрої
ВКФППК 2. Топографічне та землевпорядне креслення
ВКФППК 2. Топографічне креслення та інженерна графіка
 
ВКФППК 3. Метрологія і стандартизація
ВКФППК 3. Землевпорядні цифрові плани та карти
ВКФППК 3. Технологія сільськогосподарського виробництва
 
ВКФППК 4. Проектування доріг
ВКФППК 4. Технологія інженерно-технічного проектування в землевпорядкуванні
ВКФППК 4. Територіальне проектування та районне планування
 
ВКФППК 5. Інженерна інфраструктура територій
ВКФППК 5. Інженерна інфраструктура міст
ВКФППК 5. Об’єкти інфраструктури
 
ВКФППК 6. Рекультивація з основами маркшейдерії
ВКФППК 6. Картографія ґрунтів
ВКФППК 6. Сільськогосподарські меліорації