076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - ОС «фаховий молодший бакалавр»

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Економіка та організація аграрного виробництва
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Інформаційні системи і технології у фінансах
ВКФПМФК 1. Методи прийняття управлінських рішень
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Комунікації в публічній адміністрації
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Імунітет рослин
ВКФПМФК 1. Планування розвитку сільських територій та їх виробничо-господарських спеціалізацій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент в інформаційних системах та технологіях
  

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Економічний аналіз
ВКФППК 1. Аналіз господарської діяльності
ВКФППК 1. Економічний аналіз суб'єктів господарювання
 
ВКФППК 2. Біржова діяльність
ВКФППК 2. Організація біржової діяльності
ВКФППК 2. Підприємницька та біржова діяльність
 
ВКФППК 3. Оцінка ефективності малого бізнесу та підприємницькі ризики
ВКФППК 3. Оцінка бізнесу
ВКФППК 3. Оцінка ефективності та ризиків підприємницької діяльності
 
ВКФППК 4. Електронна комерція
ВКФППК 4. Організація електронного бізнесу
ВКФППК 4. Електронний документообіг
 
ВКФППК 5. Інституціональна економіка
ВКФППК 5. Неоінституціоналізм як напрям сучасної економічної думки
ВКФППК 5. Інституціональність сталого розвитку
 
ВКФППК 6. Економіко-статистичне моделювання
ВКФППК 6. Статистичне моделювання та прогнозування
ВКФППК 6. Економіко-статистичні методи і моделі
 
ВКФППК 7. Підприємництво в зовнішньоекономічній діяльності
ВКФППК 7. Підприємництво світового сільського господарства
ВКФППК 7. Підприємництво світового агробізнесу
 
ВКФППК 8. Оцінка вартості бізнесу і майна
ВКФППК 8. Оцінка вартості підприємства
ВКФППК 8. Оцінка бізнесу
 
ВКФППК 9. Безпечність товарів
ВКФППК 9. Безпечність та якість харчових продуктів
ВКФППК 9. Безпечність нехарчової продукції