071 Облік і оподаткування - ОС «бакалавр» на базі «молодший спеціаліст»

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Економіка та організація аграрного виробництва
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Інформаційні системи і технології у фінансах
ВКФПМФК 1. Методи прийняття управлінських рішень
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Комунікації в публічній адміністрації
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Імунітет рослин
ВКФПМФК 1. Планування розвитку сільських територій та їх виробничо-господарських спеціалізацій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент в інформаційних системах та технологіях

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Облік у банках та бюджетних установах
ВКФППК 1. Стандарти обліку у банках та державному секторі
ВКФППК 1. Облік і звітність у банках та державному секторі
 
ВКФППК 2. Судово-бухгалтерська експертиза
ВКФППК 2. Судово-економічна експертиза
ВКФППК 2. Судові експертизи в оподаткуванні
 
ВКФППК 3. Внутрішньогосподарський контроль та управління витратами
ВКФППК 3. Внутрішньогосподарський контроль в управлінні підприємством
ВКФППК 3. Внутрішній контроль діяльності аграрних формувань
 
ВКФППК 4. Бюджетування на підприємствах АПК
ВКФППК 4. Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання
ВКФППК 4. Фінансова діяльність суб'єктів малого бізнесу
 
ВКФППК 5. Електронна комерція
ВКФППК 5. Організація електронного бізнесу
ВКФППК 5. Електронний документообіг
 
ВКФППК 6. Національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
ВКФППК 6. Облік за міжнародними та  національними стандартами бухгалтерського обліку
ВКФППК 6. Професійні стандарти бухгалтерського обліку та аудиту