015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) - ОС «бакалавр» на базі «фаховий молодший бакалавр»

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Економіка та організація аграрного виробництва
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Інформаційні системи і технології у фінансах
ВКФПМФК 1. Методи прийняття управлінських рішень
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Комунікації в публічній адміністрації
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Імунітет рослин
ВКФПМФК 1. Планування розвитку сільських територій та їх виробничо-господарських спеціалізацій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Основи ветеринарного бізнесу
ВКФПМФК 1. Професійна юриспруденція, етика та комунікація

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Прикладна математика
ВКФППК 1. Теорія ймовірностей та математична статистика
ВКФППК 1. Дослідження операцій
 
ВКФППК 2. Гідропривод с.г. техніки
ВКФППК 2. Гідравліка. Гідропневмоприводи сільськогосподарської техніки
ВКФППК 2. Автоматизація сільськогосподарського виробництва
 
ВКФППК 3. Паливно-мастильні матеріали
ВКФППК 3. Переобладнання тракторів і автомобілів на альтернативні палива
ВКФППК 3. Експлуатаційні матеріали
 
ВКФППК 4. Основи наукових досліджень
ВКФППК 4. Система якості інженерної освіти
ВКФППК 4. Проектні технології та командна робота в освітній галузі
 
ВКФППК 5. Методика контролю знань
ВКФППК 5. Корпоративна культура педагога
ВКФППК 5. Психологія професійного самоздійснення
 
ВКФППК 6. Технічні засоби навчання
ВКФППК 6. Дистанційні технології навчання
ВКФППК 6. Сучасні педагогічні технології
 
ВКФППК 7. Механізація переробки та зберігання с.г. продукції
ВКФППК 7. Машини, автомати, потокові лінії та робототехнiчнi комплекси
ВКФППК 7. Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання
 
ВКФППК 8. Професійне діловодство
ВКФППК 8. Професійно-педагогічна етика
ВКФППК 8. Основи інженерно-пеагогічної творчості
 
ВКФППК 9. Сучасні методи розрахунку деталей машин
ВКФППК 9. Основи систем автоматизованого проектування
ВКФППК 9. Автоматизоване конструювання та розрахунок деталей машин