Подільський державний аграрно-технічний університет

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Агроінженерія»
Інженерно-технічний факультет
П'ятниця, 23 листопада 2018, 08:59

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №1778-л від 09.11.2018 року у Подільському державному аграрно-технічному університеті, в період з 20 по 22 листопада 2018 року на інженерно-технічному факультеті була проведена акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Агроінженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія».

До експертної комісії увійшли: Дирда Віталій Іларіонович - завідувач кафедри надійності і ремонту машин Дніпровського державного аграрно-економічного університету, доктор технічних наук, професор, голова комісії; Ляшук Олег Леонтійович - завідувач кафедри автомобілів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, доктор технічних наук, доцент.

Експерти розпочали роботу зі знайомства з адміністрацією Подільського державного аграрно-технічного університету, ректором, професором Іванишиним В.В.

Під час перевірки експерти ознайомилися з роботою кафедр факультету, викладацьким складом, студентами, матеріально-технічною базою, методичним забезпеченням навчального процесу.

Було проведено комплексні контрольні роботи з перевірки залишкових знань. За результатами роботи комісія сформувала експертні висновки та порівняльні таблиці дотримання вимог забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.