Подільський державний аграрно-технічний університет

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства) другого рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта»
Інженерно-технічний факультет
Четвер, 22 листопада 2018, 22:13

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №1774-л від 09.11.2018 року у Подільському державному аграрно-технічному університеті, в період з 20 по 22 листопада 2018 року на інженерно-технічному факультеті була проведена акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства) другого рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта».

До експертної комісії увійшли: Козяр Микола Миколайович - завідувач кафедри теоретичної механіки інженерної графіки та машинознавства Національного університету водного господарства та природокористування, доктор педагогічних наук, професор, голова комісії; Бандура Валентина Миколаївна -  професор кафедри процесів та обладнання  переробних та харчових виробництв Вінницького національного аграрного університету, кандидат технічних наук, професор.

Експерти розпочали роботу зі знайомства з адміністрацією Подільського державного аграрно-технічного університету, ректором, професором Іванишиним В.В..

Під час перевірки експерти ознайомилися з роботою кафедри професійної освіти, викладацьким складом, студентами, матеріально-технічною базою, методичним забезпеченням навчального процесу.

Було проведено комплексні контрольні роботи з перевірки залишкових знань. За результатами роботи комісія сформувала експертні висновки та порівняльні таблиці дотримання вимог забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Прес-центр ПДАТУ