Подільський державний аграрно-технічний університет

Інформаційні технології у професійній діяльності
Інженерно-технічний факультет
Середа, 14 листопада 2018, 08:18

Одним із важливих напрямків розвитку інформатизації освіти є нові комп'ютерні технології. З метою актуалізації  впливу сучасних інформаційних технологій на  процес навчання, а також досвід впровадження інформаційних технологій у Подільському державному аграрно-технічному університеті 13 листопада 2018 р. на кафедрі фізики і загальнотехнічних дисциплін спільно з кафедрою ремонту машин та енергообладнання проведено міжкафедральний семінар на тему «Інформаційні технології у професійній діяльності».

В процесі жвавої дискусійної роботи було обговорено питання впровадження інформаційних технологій навчання при підготовці майбутніх фахівців аграрно-технічної галузі. Були окреслені основні тренди використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті: впровадження дистанційної форми навчання, широке використання систем автоматизованого проектування мобільних додатків та хмарних технологій. Учасники зустрічі відзначили, що застосування інноваційних технологій в освіті повинно бути тісно переплетено із традиційними методиками викладання. Такий підхід дозволить максимально ефективно використовувати засоби, що пропонуються новітніми технологіями, сприяючи підвищенню якості навчального процесу та кваліфікації майбутніх фахівців.