Подільський державний аграрно-технічний університет

Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми підготовки фахівців -аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти»

26-27 березня 2014 року відбулась десята Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти»

РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОВОДИЛАСЬ ЗА СЕКЦІЯМИ:

Секція 1. Організація і методика викладання дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки.
Секція 2. Організація і методика викладання дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки.
Секція 3. Організація і методика викладання дисциплін професійної та практичної підготовки.
3. Організація і методика викладання інженерних дисциплін.
3. Організація і методика викладання дисциплін економічних спеціальностей.
3.3. Організація і методика викладання біоветеринарних дисциплін.
Секція 4. Організація, методики і технології викладання у навчальних закладах І-ІІ рівня акредитація та закладах професійної освіти.
Секція 5. Професійно-педагогічна підготовка викладачів ВНЗ, викладачів спеціальних дисциплін, майстрів виробничого навчання, вихователів професійної школи.

ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

26  березня 2014 р.
9°° - реєстрація учасників конференції (фойє головного корпусу)
10°° - відкриття конференції (актова зала, головний корпус)

Вітальне слово учасникам конференції:
Іванишина Володимира Васильовича - в.о. ректора Подільського державного аграрно-технічного університету
Овчарука Василя Івановича - проректора з наукової роботи і міжнародних зв'язків ПДАТУ
Бендери Івана Миколайовича - директора Інституту механізації і електрифікації сільського господарства ПДАТУ;

Пленарні доповіді:
Синявська Ірина Максимівна, директор «Науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» Міністерства аграрної політики та продовольства;
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Дем'яненко Анатолій Григорович, к. т. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет
СТАН, ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Янків Володимир Венедиктович, к.т.н, доцент; заступник декана факультету механіки і енергетики, Львівський національний аграрний університет
НАСКРІЗНА КОМП'ЮТЕРНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В ЛНАУ

Обідня перерва

Робота по секціях

27  березня 2014 р.
10°° - 11°° Обговорення доповідей та закриття конференції